logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

7 август 2019 г.

12:00 ч.

ДЕПОЗИТИ И КРЕДИТИ ПО КОЛИЧЕСТВЕНИ КАТЕГОРИИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ1

Юни 2019 г.

Депозитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД) в края на юни 2019 година са 10.190 млн. броя. Те намаляват с 1.7% спрямо юни 2018 г. при годишно понижение от 2.7% в края на март 2019 година. Общият им размер e 76.300 млрд. лева и нараства с 6.4% на годишна база при 8.6% годишен ръст в края на март 2019 година. В края на юни 2019 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на депозитите намалява с 0.2%, а размерът им се увеличава с 0.7%.

Депозитите на сектор Нефинансови предприятия в края на юни 2019 г. са 600 хил. броя, което представлява спад от 4.7% спрямо края на същия месец на 2018 г. при годишно намаление от 4.6% в края на март 2019 година. В края на второто тримесечие на 2019 г. размерът на тези депозити е 23.247 млрд. лева като на годишна база той нараства с 2.6% при 7.8% годишно повишение в края на предходното тримесечие. Спрямо края на март 2019 г. броят им се увеличава с 0.6%, а размерът им намалява с 0.5%.

В края на второто тримесечие на 2019 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 9.591 млн., като намалява на годишна база с 1.5% при годишно понижение от 2.6% в края на март 2019 година. Размерът на тези депозити в края на юни 2019 г. е 53.053 млрд. лева, като нараства с 8.2% на годишна база при 8.9% годишен ръст в края на март 2019 година. В края на юни 2019 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити намалява с 0.3%, а размерът им се повишава с 1.3%.

Кредитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и НТООД към края на второто тримесечие на 2019 г. са 3.098 млн. броя. На годишна база те нарастват с 1.8% при 11.1% годишно повишение в края на март 2019 година. Общият им размер e 56.574 млрд. лева, като той се повишава с 6.1% на годишна основа в сравнение със 7.5% годишно увеличение към края на март 2019 година. В края на юни 2019 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите нараства с 0.2%, а размерът им – с 1.9%.

Кредитите на сектор Нефинансови предприятия в края на второто тримесечие на 2019 година са 151 хил. броя. В края на юни 2019 г. те спадат на годишна база с 1.3% при годишно намаление от 1.1% в края на предходното тримесечие. Размерът на тези кредити е 33.833 млрд. лева, което представлява нарастване с 4.8% на годишна база в сравнение с 5.4% годишно увеличение в края на март 2019 година. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия нараства с 0.1%, а размерът им – с 1.4%.

В края на юни 2019 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД се увеличава с 2% на годишна база, като достига 2.947 млн. при 11.8% годишно повишение в края на първото тримесечие на 2019 година. Размерът им нараства на годишна база с 8.1%, като достига 22.741 млрд. лева, при 11% годишно нарастване в края на предходното тримесечие. В края на юни 2019 г. в сравнение с края на март 2019 г. броят на тези кредити нараства с 0.2%, а размерът им – с 2.6%.

1 Пълният комплект от таблици относно статистиката на депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности, прессъобщението, както и методологическите бележки се намират на интернет страницата на БНБ, в раздел Статистика/Парична и лихвена статистика/Парична статистика/Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности. Данните са закръглени. За стойности без закръгление виж приложените към прессъобщението таблици в Excel формат.

Разпределението в таблиците на депозитите и кредитите е в съответствие с Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008) на Националния статистически институт, която осигурява прякото приложение на Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rev. 2).

Ревизирани са данни за депозитите за март 2019 г. за сектор Нефинансови предприятия.

Източник: Банките.

Прикачени файлове

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности, 07.08.2019 г. Изтегли PDF (354 KB)

Таблици Изтегли XLS (74 KB)