logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

14 май 2019 г.

12:00 ч.

ДЕПОЗИТИ И КРЕДИТИ ПО КОЛИЧЕСТВЕНИ КАТЕГОРИИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ1

Март 2019 г.

Депозитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД) в края на март 2019 година са 10.212 млн. броя. Те намаляват с 2.7% спрямо март 2018 г. при годишно понижение от 2.6% в края на декември 2018 година. Общият им размер e 75.733 млрд. лева и нараства с 8.6% на годишна база при 6.9% годишен ръст в края на декември 2018 година. В края на март 2019 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на депозитите намалява с 1.4%, а размерът им се увеличава с 1.4%.

Депозитите на сектор Нефинансови предприятия в края на март 2019 г. са 596 хил. броя, което представлява спад от 4.6% спрямо края на същия месец на 2018 г. при годишно намаление от 2.5% в края на декември 2018 година. В края на първото тримесечие на 2019 г. тези депозити са в размер на 23.365 млрд. лева като на годишна база те нарастват със 7.8% при 5.2% годишно повишение в края на предходното тримесечие. Спрямо края на декември 2018 г. броят им намалява с 1.5%, а размерът им се увеличава с 0.8%.

В края на първото тримесечие на 2019 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 9.615 млн., като намалява на годишна база с 2.6% при същото годишно понижение в края на декември 2018 година. Размерът на тези депозити в края на март 2019 г. е 52.368 млрд. лева, като нараства с 8.9% на годишна база при 7.7% годишен ръст в края на декември 2018 година. В края на март 2019 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити намалява с 1.4%, а размерът им се повишава с 1.6%.

Кредитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и НТООД към края на първото тримесечие на 2019 г. са 3.092 млн. броя. На годишна база те нарастват с 11.1% при 11.6% годишно повишение в края на декември 2018 година. Общият им размер e 55.536 млрд. лева, като той се повишава със 7.5% на годишна основа в сравнение със 7.7% годишно увеличение към края на декември 2018 година. В края на март 2019 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите нараства с 0.9%, а размерът им – с 1.5%.

Кредитите на сектор Нефинансови предприятия в края на първото тримесечие на 2019 година са 151 хил. броя. В края на март 2019 г. те спадат на годишна база с 1.1% при годишно намаление от 0.7% в края на предходното тримесечие. Размерът на тези кредити е 33.367 млрд. лева, което представлява нарастване с 5.4% на годишна база в сравнение с 5.5% годишно увеличение в края на декември 2018 година. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия нараства с 2.3%, а размерът им – с 1.4%.

В края на март 2019 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД се увеличава с 11.8% на годишна база, като достига 2.941 млн. при 12.3% годишно повишение в края на четвъртото тримесечие на 2018 година. Размерът им нараства на годишна база с 11%, като достига 22.170 млрд. лева, при 11.2% годишно нарастване в края на предходното тримесечие. В края на март 2019 г. в сравнение с края на декември 2018 г. броят на тези кредити нараства с 0.8%, а размерът им – с 1.6%.

1 Пълният комплект от таблици относно статистиката на депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности, прессъобщението, както и методологическите бележки се намират на интернет страницата на БНБ, в раздел Статистика/Парична и лихвена статистика/Парична статистика/Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности.

Разпределението в таблиците на депозитите и кредитите е в съответствие с Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008) на Националния статистически институт, която осигурява прякото приложение на Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rev. 2).

Източник: Банките.

Прикачени файлове

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности, 14.05.2019 г. Изтегли PDF (352 KB)

Таблици Изтегли XLS (69 KB)