logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

7 ноември 2018 г.

12:00 ч.

ДЕПОЗИТИ И КРЕДИТИ ПО КОЛИЧЕСТВЕНИ КАТЕГОРИИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ1,2

Септември 2018 г.

Депозитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД) са 10.289 млн. броя в края на септември 2018 година. Те намаляват с 2.6% спрямо септември 2017 г. при същото годишно понижение в края на юни 2018 година. Общият им размер e 73.670 млрд. лева и нараства с 9.1% на годишна база при 9.6% годишен ръст в края на юни 2018 година. В края на септември 2018 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на депозитите намалява с 0.8%, а размерът им нараства с 2.8%.

Депозитите на сектор Нефинансови предприятия са 629 хил. броя в края на септември 2018 г., като броят им се увеличава с 2.7% спрямо края на същия месец на 2017 г. при годишен ръст от 3.7% в края на юни 2018 година. В края на третото тримесечие на 2018 г. тези депозити са в размер на 23.853 млрд. лева като на годишна база те нарастват с 13% при 15.5% годишно повишение в края на предходното тримесечие. Спрямо края на юни 2018 г. броят им нараства с 0.1%, а размерът – с 5.3%.

В края на третото тримесечие на 2018 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 9.660 млн., като намалява на годишна база с 3% при 2.9% годишно понижение в края на юни 2018 година. Размерът на тези депозити е 49.817 млрд. лева в края на септември 2018 г., като нараства със 7.3% на годишна база при 7% годишен ръст в края на юни 2018 година. В края на септември 2018 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити спада с 0.8%, а размерът им нараства с 1.6%.

Кредитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и НТООД са 3.068 млн. броя към края на третото тримесечие на 2018 г. На годишна база броят им нараства с 10.2% при 10% годишно повишение в края на юни 2018 година. Общият им размер e 54.178 млрд. лева, като се повишава с 6.2% годишно в сравнение с 5.9% годишно увеличение към края на юни 2018 година. В края на септември 2018 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите се повишава с 0.9%, а размерът им – с 1.7%.

Кредитите на сектор Нефинансови предприятия са 153 хил. броя в края на третото тримесечие на 2018 година. Броят им нараства на годишна база с 0.4% в края на септември 2018 г. при годишен ръст от 1.1% в края на предходното тримесечие. Размерът на тези кредити е 32.759 млрд. лева и нараства с 4% на годишна база в сравнение с 3.9% годишно увеличение в края на юни 2018 година. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия намалява с 0.4%, а размерът им нараства с 1.6%.

В края на септември 2018 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД се увеличава с 10.8% на годишна база, като достигат 2.916 млн. броя, при 10.5% годишно повишение в края на второто тримесечие на 2018 година. Размерът им нараства на годишна база с 9.7%, като достигат 21.419 млрд. лева, при 9.2% годишно нарастване в края на предходното тримесечие. В края на септември 2018 г. в сравнение с края на юни 2018 г. броят на тези кредити нараства с 0.9%, а размерът им – с 1.8%.

____________

1 Данните са предварителни. Източник: Банките.

Пълният комплект от таблици относно статистиката на депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности, прессъобщението, както и методологическите бележки се намират на интернет страницата на БНБ, в раздел Статистика/Парична и лихвена статистика/Парична статистика/Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности.

Разпределението в таблиците на депозитите и кредитите е в съответствие с Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008) на Националния статистически институт, която осигурява прякото приложение на Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rev. 2).

2 На база на постъпила допълнителна информация от банки са ревизирани данните за депозитите на сектор Нефинансови предприятия за юни 2018 година.

Прикачени файлове

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности, 07.11.2018 г. Изтегли PDF (351 KB)

Таблици Изтегли XLS (58 KB)