logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

8 август 2018 г.

12:00 ч.

ДЕПОЗИТИ И КРЕДИТИ ПО КОЛИЧЕСТВЕНИ КАТЕГОРИИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ1,2,3

Юни 2018 г.

Депозитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД) са 10.368 млн. броя в края на юни 2018 година. Те намаляват с 2.6% спрямо юни 2017 г. при годишно намаление от 1.8% в края на март 2018 година. Общият им размер e 71.709 млрд. лева и нараства с 9.6% на годишна база при 7.7% годишен ръст в края на март 2018 година. В края на юни 2018 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на депозитите намалява с 1.2%, а размерът им нараства с 2.8%.

Депозитите на сектор Нефинансови предприятия са 629 хил. броя в края на юни 2018 г., като броят им се увеличава с 3.7% спрямо края на същия месец на 2017 г. при годишен ръст от 4.6% в края на март 2018 година. В края на второто тримесечие на 2018 г. тези депозити са в размер на 22.693 млрд. лева като на годишна база те нарастват с 15.6% при 13% годишно повишение в края на предходното тримесечие. Спрямо края на март 2018 г. броят им нараства с 0.7%, а размерът – с 4.7%.

В края на второто тримесечие на 2018 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 9.739 млн., като намалява на годишна база с 2.9% при 2.2% годишно понижение в края на март 2018 година. Размерът на тези депозити е 49.017 млрд. лева в края на юни 2018 г., като нараства със 7% на годишна база при 5.5% годишен ръст в края на март 2018 година. В края на юни 2018 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити спада с 1.3%, а размерът им нараства с 2%.

Кредитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и НТООД са 3.042 млн. броя към края на второто тримесечие на 2018 г. На годишна база броят им нараства с 10% при 0.6% годишно повишение в края на март 2018 година. Общият им размер e 53.282 млрд. лева, като се повишава с 5.9% годишно в сравнение с 4% годишно увеличение към края на март 2018 година. В края на юни 2018 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите се повишава с 9.3%, а размерът им – с 3.2%.

Кредитите на сектор Нефинансови предприятия са 153 хил. броя в края на второто тримесечие на 2018 година. Броят им нараства на годишна база с 1.1% в края на юни 2018 г. при годишен ръст от 4.5% в края на предходното тримесечие. Размерът на тези кредити е 32.249 млрд. лева и нараства с 3.9% на годишна база в сравнение с 2.6% годишно увеличение в края на март 2018 година. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия нараства с 0.3%, а размерът им – с 1.8%.

В края на юни 2018 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД се увеличава с 10.5% на годишна база, като достигат 2.889 млн. броя, при 0.4% годишно повишение в края на първото тримесечие на 2018 година. Размерът им нараства на годишна база с 9.2%, достигайки 21.033 млрд. лева, при 6.4% годишно нарастване в края на предходното тримесечие. В края на юни 2018 г. в сравнение с края на март 2018 г. броят на тези кредити нараства с 9.8%, а размерът им – с 5.3%.

____________

1 Данните са предварителни. Източник на информацията са банките.

Пълният комплект от таблици относно статистиката на депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности, прессъобщението, както и методологическите бележки се намират на интернет страницата на БНБ, в раздел Статистика/Парична и лихвена статистика/Парична статистика/Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности.

Разпределението в таблиците на депозитите и кредитите е в съответствие с Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008) на Националния статистически институт, която осигурява прякото приложение на Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rev. 2).

2 На база на постъпила допълнителна информация от банки са ревизирани данните за кредитите за периода декември 2016 г. – декември 2017 г. и за депозитите на сектор Нефинансови предприятия за периода декември 2014 г. - декември 2017 година.

3 Считано от данните за юни 2018 г. в обхвата на отчетните единици за статистиката за депозити и кредити по количествени категории и икономически дейност е включена БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България. В резултат на преобразуване чрез вливане на дружеството, ангажирано с кредитиране БНП Пърсънал Файненс ЕАД в БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България, данните предоставени за целите на тази статистиката съответстват на тези на обединената отчетна единица.

Прикачени файлове

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности, 08.08.2018 г. Изтегли PDF (174 KB)

Таблици Изтегли XLS (72 KB)