logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

14 май 2018 г.

12:00 ч.

ДЕПОЗИТИ И КРЕДИТИ ПО КОЛИЧЕСТВЕНИ КАТЕГОРИИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ1, 2

Март 2018 г.

Депозитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД) са 10.494 млн. броя в края на март 2018 година. Те намаляват с 1.8% спрямо март 2017 г. при годишно намаление от 3.5% в края на декември 2017 година. Общият им размер e 69.747 млрд. лева и нараства със 7.7% на годишна база при 7.9% годишен ръст в края на декември 2017 година. В края на март 2018 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на депозитите намалява 1.3%, а размерът им – с 0.2%.

Депозитите на сектор Нефинансови предприятия са 625 хил. броя в края на март 2018 г., като броят им се увеличава с 4.6% спрямо края на същия месец на 2017 г. при годишен ръст от 5.3% в края на декември 2017 година. В края на първото тримесечие на 2018 г. тези депозити са в размер на 21.674 млрд. лв. като на годишна база те нарастват с 13% при 13.8% годишно повишение в края на предходното тримесечие. Спрямо края на декември 2017 г. броят им нараства с 0.6%, а размерът им намалява с 1.6%.

В края на първото тримесечие на 2018 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 9.870 млн., като намалява на годишна база с 2.2% при 4% годишно понижение в края на декември 2017 година. Размерът на тези депозити е 48.073 млрд. лв. в края на март 2018 г., като нараства с 5.5% на годишна база при 5.4% годишен ръст в края на декември 2017 година. В края на март 2018 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити спада с 1.4%, а размерът им нараства с 0.5%.

Кредитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и НТООД са 2.784 млн. броя към края на първото тримесечие на 2018 г. На годишна база броят им нараства с 0.6% при 0.2% годишно повишение в края на декември 2017 година. Общият им размер e 51.645 млрд. лева, като се повишава с 3.9% годишно в сравнение с 3.3% годишно увеличение към края на декември 2017 година. В края на март 2018 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите се повишава с 1.4%, а размерът им – с 1.5%.

Кредитите на сектор Нефинансови предприятия са 153 хил. броя в края на първото тримесечие на 2018 година. Броят им нараства на годишна база с 4.5% в края на март 2018 г. при годишен ръст от 6.7% в края на предходното тримесечие. Размерът на тези кредити е 31.670 млрд. лева и нараства с 2.4% на годишна база в сравнение с 1.7% годишно увеличение в края на декември 2017 година. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия нараства с 2.8%, а размерът им – с 1.3%.

В края на март 2018 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД се увеличава с 0.4% на годишна база, като достигат 2.631 млн. броя, при 0.2% годишно понижение в края на четвъртото тримесечие на 2017 година. Размерът им нараства на годишна база с 6.3%, достигайки 19.975 млрд. лева, при 6% годишно нарастване в края на предходното тримесечие. В края на март 2018 г. в сравнение с края на декември 2017 г. броят на тези кредити нараства с 1.3%, а размерът им с – 1.8%.

____________

1 Данните са предварителни. Източник на информацията са банките.

Пълният комплект от таблици относно статистиката на депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности, прессъобщението, както и методологическите бележки се намират на интернет страницата на БНБ, в раздел Статистика/Парична и лихвена статистика/Парична статистика/Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности.

Разпределението в таблиците на депозитите и кредитите е в съответствие с Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008) на Националния статистически институт, която осигурява прякото приложение на Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rev. 2).

2 На база на постъпила допълнителна информация от банки са ревизирани данните за кредитите за периода март 2017 г. – декември 2017 г. и за депозитите на сектор Нефинансови предприятия за декември 2017 година.

Прикачени файлове

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности, 14.05.2018 г. Изтегли PDF (168 KB)

Таблици Изтегли XLS (70 KB)