logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

8 ноември 2017 г.

12:00 ч.

ДЕПОЗИТИ И КРЕДИТИ ПО КОЛИЧЕСТВЕНИ КАТЕГОРИИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ1, 2

Септември 2017 г.

Депозитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД) са 10.566 млн. броя в края на септември 2017 година. Те намаляват с 3.6% спрямо септември 2016 г. при годишно намаление от 3.5% в края на юни 2017 година. Общият им размер e 67.509 млрд. лева и нараства с 8.2% на годишна база при 6.9% годишен ръст в края на юни 2017 година. В края на септември 2017 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити намалява с 0.7%, а размерът им се повишава с 3.2%.

Депозитите на сектор Нефинансови предприятия са 613 хил. броя в края на септември 2017 г., като броят им се увеличава с 5% спрямо края на същото тримесечие на 2016 г. при годишен ръст от 5% в края на юни 2017 година. В края на третото тримесечие на 2017 г. тези депозити са в размер на 21.102 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 13.5% при 9.7% годишно повишение в края на предходното тримесечие. Спрямо края на юни 2017 г. броят им нараства с 1%, а размерът им – със 7.5%.

В края на третото тримесечие на 2017 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 9.954 млн., като намалява на годишна база с 4.1% при 3.9% годишно понижение в края на юни 2017 година. Размерът на тези депозити е 46.407 млрд. лв. в края на септември 2017 г., като нараства с 5.9% на годишна база при 5.7% годишен ръст в края на юни 2017 година. В края на септември 2017 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити намалява с 0.8%, а размерът им се повишава с 1.3%.

Кредитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и НТООД са 2.784 млн. броя към края на третото тримесечие на 2017 г. На годишна база броят им нараства с 0.9% при 1% годишно повишение в края на юни 2017 година. Общият им размер e 51.096 млрд. лева, като се повишава с 4.2% годишно в сравнение с 3.5% годишно увеличение към края на юни 2017 година. В края на септември 2017 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези кредити се повишава с 0.7%, а размерът им – с 1.4%.

Кредитите на сектор Нефинансови предприятия са 152 хил. броя в края на третото тримесечие на 2017 година. Броят им нараства на годишна база с 8.7% в края на септември 2017 г. при годишен ръст от 9.3% в края на предходното тримесечие. Размерът на тези кредити е 31.585 млрд. лева и нараства с 3.1% на годишна база в сравнение с 2% годишно увеличение в края на юни 2017 година. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия нараства с 0.3%, а размерът им – с 1.6%.

В края на септември 2017 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД се увеличава с 0.4% на годишна база, като достигат 2.632 млн. броя, при 0.5% годишно повишение в края на второто тримесечие на 2017 година. Размерът им нараства на годишна база с 5.9%, достигайки 19.511 млрд. лева, при 6% годишно нарастване в края на предходното тримесечие. В края на септември 2017 г. в сравнение с края на юни 2017 г. броят на тези кредити нараства с 0.7%, а размерът им – с 1.3%.

____________

1 Данните са предварителни. Източник на информацията са банките.

Пълният комплект от таблици относно статистиката на депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности, прессъобщението, както и методологическите бележки се намират на интернет страницата на БНБ, в раздел Статистика/Парична и лихвена статистика/Парична статистика/Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности.

Разпределението в таблиците на депозитите и кредитите е в съответствие с Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008) на Националния статистически институт, която осигурява прякото приложение на Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rev. 2).

2 На база на постъпила допълнителна информация от банки са ревизирани данните за депозитите и кредитите на сектор Нефинансови предприятия за периода март 2016 г. – юни 2017 година.

Прикачени файлове

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности, 08.11.2017 г. Изтегли PDF (293 KB)

Таблици Изтегли XLS (70 KB)