logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

9 август 2017 г.

12:00 ч.

ДЕПОЗИТИ И КРЕДИТИ ПО КОЛИЧЕСТВЕНИ КАТЕГОРИИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ1, 2

Юни 2017 г.

Депозитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД) са 10.640 млн. броя в края на юни 2017 година. Те намаляват с 3.5% спрямо юни 2016 г. при годишно намаление от 4.2% в края на март 2017 година. Общият им размер e 65.432 млрд. лева и нараства с 6.9% на годишна база при 7.4% годишен ръст в края на март 2017 година. В края на юни 2017 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити намалява с 0.4%, а размерът им се повишава с 1.1%.

Депозитите на сектор Нефинансови предприятия са 606 хил. броя в края на юни 2017 г., като броят им се увеличава с 5% спрямо края на същото тримесечие на 2016 г. при годишен ръст от 4.6% в края на март 2017 година. В края на второто тримесечие на 2017 г. тези депозити са в размер на 19.632 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 9.7% при 10.1% годишно повишение в края на предходното тримесечие. Спрямо края на март 2017 г. броят им нараства с 1.5%, а размерът им – с 2.3%.

В края на второто тримесечие на 2017 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 10.034 млн., като намалява на годишна база с 3.9% при 4.6% годишно понижение в края на март 2017 година. Размерът на тези депозити е 45.800 млрд. лв. в края на юни 2017 г., като нараства с 5.7% на годишна база при 6.4% годишен ръст в края на март 2017 година. В края на юни 2017 г., спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити намалява с 0.6%, а размерът им се повишава с 0.6%.

Кредитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и НТООД са 2.765 млн. броя към края на второто тримесечие на 2017 г. На годишна база броят им нараства с 1% при 1.7% годишно повишение в края на март 2017 година. Общият им размер e 50.370 млрд. лева, като се повишава с 3.5% годишно в сравнение с 3.3% годишно увеличение към края на март 2017 година. В края на юни 2017 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези кредити се понижава с 0.04%, а размерът им се увеличава с 1.3%.

Кредитите на сектор Нефинансови предприятия са 152 хил. броя в края на второто тримесечие на 2017 г. Броят им нараства на годишна база с 9.3% в края на юни 2017 г. при годишен ръст от 7% в края на предходното тримесечие. Размерът на тези кредити е 31.102 млрд. лева и нараства с 2% на годишна база в сравнение с 2.5% годишно увеличение в края на март 2017 година. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия нараства с 3.7%, а размерът им – с 0.5%.

В края на юни 2017 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД се увеличава с 0.5% на годишна база, като достигат 2.614 млн. броя, при 1.4% годишно повишение в края на първото тримесечие на 2017 година. Размерът им нараства на годишна база с 6%, достигайки 19.268 млрд. лева, при 4.7% годишно нарастване в края на предходното тримесечие. В края на юни 2017 г. в сравнение с края на март 2017 г. броят на тези кредити намалява с 0.3%, а размерът им се увеличава 2.6%.

____________

1 Данните са предварителни. Източник на информацията са банките.

Пълният комплект от таблици относно статистиката на депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности, прессъобщението, както и методологическите бележки се намират на интернет страницата на БНБ, в раздел Статистика/Парична и лихвена статистика/Парична статистика/Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности.

Разпределението в таблиците на депозитите и кредитите е в съответствие с Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008) на Националния статистически институт, която осигурява прякото приложение на Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rev. 2).

2 Ревизирани са данните за депозитите и кредитите на сектор Нефинансови предприятия за декември 2016 г. и март 2017 година.

Прикачени файлове

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности, 09.08.2017 г. Изтегли PDF (171 KB)

Таблици Изтегли XLS (71 KB)