logo Skip to content

2020 г.

Януари

Платежен баланс, 20.03.2020 г. Изтегли PDF (371 KB)
Приложение 1 - Таблици Изтегли XLS (60 KB)
Приложение 2 - Преки инвестиции Изтегли PDF (138 KB)

* От 17 април 2015 г. започва публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).