logo Skip to content

2018 г.

Януари

Платежен баланс, 21.03.2018 г. Изтегли PDF (291 KB)
Приложение 1 - Таблици Изтегли XLS (59 KB)
Приложение 2 - Преки инвестиции Изтегли PDF (99 KB)

* От 17 април 2015 г. започва публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).