logo Skip to content

Изявления, 2019 г.

22.05.2019

Приветствие на подуправителя на БНБ и ръководител на управление „Банково“ г-жа Нина Стоянова при откриването на конференцията „Бъдещето на парите“, София, 22 май 2019 г.



20.05.2019

Публикация по интервю с управителя на БНБ г-н Димитър Радев пред MNI, 17 май 2019 г.



17.04.2019

Публикация на г-н Радослав Миленков, подуправител на БНБ, ръководител на управление „Банков надзор”, в тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките в България, бр. 57, април 2019 г.



10.04.2019

Приветствие на подуправителя на БНБ и ръководител на управление „Банково“ г-жа Нина Стоянова при откриването на 21-ия финансов технологичен форум „Метаморфозите на един сектор – дигиталният свят на финансите“, София, 10 април 2019 г.



13.03.2019

Приветствие на подуправителя на БНБ и ръководител на управление „Банково“ г-жа Нина Стоянова при откриването на „Годишна Fintech конференция, 2019“, София, 13 март 2019 г.



04.02.2019

Интервю на управителя на БНБ г-н Димитър Радев, публикувано в списание „Мениджър“, бр. 1, 2019 г.



29.01.2019

Резюме от изказване на управителя на БНБ г-н Димитър Радев по време на форума „Годишна среща на бизнеса с правителството: Пътят на България към еврозоната“, София, 29 януари 2019 г.



25.01.2019

Публикация на г-н Димитър Радев, управител на БНБ, в тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките в България, бр. 56, януари 2019 г.