logo Skip to content

Изявления, 2017 г.

24.02.2017

Резюме от изказване на г-н Димитър Радев пред годишната среща на управители и други представители на централните банки от държавите в холандско-белгийската група в МВФ, организирана от Националната банка на Белгия, 24 февруари 2017 г., Брюксел27.01.2017

Публикация на г-н Димитър Радев, управител на БНБ, в тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките в България, бр. 48, януари 2017 г.20.01.2017

Интервю с подуправителя на БНБ и ръководител на управление „Емисионно” г-н Калин Христов на с. 7 и 8 във в. „Банкеръ”, 20 януари 2017 г.