logo Skip to content

Изявления, 2017 г.

27.04.2017

Приветствие на подуправителя на БНБ и ръководител на управление „Банково“ г-жа Нина Стоянова на откриването на 19-ти финансов технологичен форум „Модерната финансова институция – дигитализация и ефективност в действие“, София, 27 април 2017 г.13.04.2017

Публикация на управителя на БНБ г-н Димитър Радев във ‘Views The EUROFI Magazine’. Изданието е разпространявано в рамките на The Eurofi High Level Seminar 2017, проведен преди ЕКОФИН в Малта, 5 -7 април 2017 г.07.04.2017

Приветствие на подуправителя на БНБ и ръководител на управление „Банково“ г-жа Нина Стоянова на церемонията за 65-годишнината от създаването на катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ и връчването на почетен медал на БНБ за заслуги в развитието на финансово-кредитната система, Свищов, 7 април 2017 г.24.02.2017

Резюме от изказване на г-н Димитър Радев пред годишната среща на управители и други представители на централните банки от държавите в холандско-белгийската група в МВФ, организирана от Националната банка на Белгия, 24 февруари 2017 г., Брюксел27.01.2017

Публикация на г-н Димитър Радев, управител на БНБ, в тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките в България, бр. 48, януари 2017 г.20.01.2017

Интервю с подуправителя на БНБ и ръководител на управление „Емисионно” г-н Калин Христов на с. 7 и 8 във в. „Банкеръ”, 20 януари 2017 г.