logo Skip to content

Изявления, 2018 г.

26.01.2018

Публикация на г-н Димитър Радев, управител на БНБ, в тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките в България, бр. 52, януари 2018 г.11.01.2018

Публикация по интервю с управителя на БНБ г-н Димитър Радев пред в. Financial Times, 11 януари 2018 г.