logo Skip to content

Слово на г-н Иван Искров, управител на БНБ, по повод 125-годишнината на централната банка, 5 юни 2004 г.

Уважаеми г-н Президент,

Уважаеми г-н Министър-председател,

Ваше Светейшество,

Уважаеми госпожи и господа народни представители,

Госпожи и господа министри,

Ваши превъзходителства,

Уважаеми господа управители на БНБ през последните 30 години,

Distinguished Governors,

Уважаеми дами и господа,

За мен е изключителна чест да Ви поздравя с добре дошли на официалното честване и празничния концерт, посветен на 125-годишнината от създаването на БНБ.

Тя е създадена на 25 януари 1879 г., веднага след провъзгласяването на независимостта на България, с указ на Комисаря на руския император в страната ни Княз Дондуков-Корсаков. На 6 юни 1879 г. правителството на страната внася в БНБ изисквания от указа капитал. Това е денят, в който БНБ реално започва да изпълнява определените й функции.

Развитието на модерните общества, тяхното институционално устройство и икономическо развитие не винаги е било съпровождано с паралелно създаване и изграждане на централна банка. Добре известен факт е, че значителна част от развитите пазарни икономики са създали своите централни банки през двадесети век. През 1900 г. в света са съществували само осемнадесет централни банки, една от които е Българската народна банка. Хронологически нашата банка е тринадесетата поред централна банка в света.

Това, което отличава БНБ от голяма част от централните банки в света, е, че тя се създава и изгражда едновременно с модерната българска държава. Тя възниква почти едновременно със създаването на националната валута. Така целият процес не е само икономически, но е по-широк и обхватен. Той е органична част от изграждането на съвременната българска държавност. 125-те години на модерна България са съпроводени както с икономически успехи, така и с икономически кризи - непосредствен резултат на грешки в политическото и икономическото управление на страната. Икономическите успехи и неуспехи на държавата са тясно свързани и въплътени и в историята на БНБ. Днес, разлиствайки нейната 125-годишен летопис, можем да видим отчетливия релеф на икономиката на България.

Освен монополната емисионна функция, която се изпълнява от всички централни банки, за дълъг период от време българската централна банка играе важна и съществена роля при развитието на финансовото посредничество в страната. БНБ директно се ангажира с предоставянето на финансови услуги на правителството, населението и фирмите.

Българската народна банка като една от основните институции на съвременната пазарна икономика изпълнява и важни политически функции. В демократичните общества гарантирането на частната собственост е основен принцип, който формира фундамента на обществения просперитет и благоденствието на гражданите. Това е принцип, който е бил в основата на Търновската конституция. Той е основополагащ и за новата конституция от 1991 г. Вън от всякакви съмнения е, че не може да има гаранции за частната собственост, ако няма стабилност на националната парична единица. В нея се изразява и с нея се измерва стойността на тази частна собственост. Това означава, че постигането на ценова стабилност от страна на централната банка е най-силната гаранция за защита на частната собственост. Затова БНБ като институция е неразривно свързана с изграждането на демократичното общество.

Голямата част от хората в тази зала са непосредствени участници в историческия процес на трансформация на нашето общество през последните 15 години. Коренната промяна на обществото, преобразуването на политиката и икономиката и тяхното основаване на универсалните общочовешки ценности бе възможно и се осъществява благодарение на усилията на всеки един от нас.

За този относително кратък период българската икономика и в частност БНБ постигнаха много. В резултат на постигнатия политически и обществен консенсус за стратегическите цели на страната българското общество и институции се промениха повече, отколкото ние очаквахме и вярвахме. Днес, седем години след започването на мащабните промени в политиката и икономиката, страната ни е пълноправен член на НАТО и е в заключителния етап на преговорите за членство в Европейския съюз. БНБ като една от основните публични институции в страната също има решаващ принос за постигането на тези цели.

В следващите години ние трябва да запазим посоката и темпа, с които нашето общество и институции се променят и усъвършенстват. През 2007 година очакваме страната ни да е член на Европейския съюз, а в последващ кратък период и член на Европейския паричен съюз. Тази перспектива за интеграция дава на обществото много възможности, но и го изправя пред предизвикателства, на които трябва да отговорим. От момента на присъединяването на България към Европейския съюз БНБ ще стане част от Европейската система на централни банки, а с членството в Икономическия и паричен съюз - и част от евросистемата. Гледайки назад в годините на 125-годишната история на БНБ, аз съм уверен, че централната ни банка има капацитета и знанието, които ще й позволят да преодолее всички възможни трудности. Познавайки институционалния капацитет, знанията и енергията на нашите колеги и служители, дълбоко съм убеден, че БНБ ще бъде готова за процеса на нейната интеграция в европейските монетарни институции.

Уважаеми дами и господа,

Моята увереност намира допълнителна подкрепа и удовлетворение от факта, че днес в деня на честването на 125-годишнината ни сред нас са нашите Президент и Министър председател, главата на БПЦ, елитът на българската политическа, съдебна и финансова система, акредитираните в страната посланици, ръководителите на основните средства за масово осведомяване. Наши гости са и управители и членове на ръководствата на централни банки от над 35 страни от 4 континента, както и представители на международните финансови институции.

Искам да ви благодаря за признанието и уважението, които оказвате на Българската народна банка чрез вашето присъствие сред нас.

Благодаря на всеки един от вас.


Изтегли DOC (43 KB)