logo Skip to content

Приветствие на г-н Иван Искров, управител на БНБ, към гости и журналисти, 12.00 часа, 108 зала, БНБ, 29 октомври 2003 г.

Уважаеми господа управители: проф. Никифоров, проф. Вълчев, г-н Коларов, г-н Филипов, г-н Гаврийски,

Уважаеми дами и господа - членове на УС на БНБ,

Уважаеми дами и господа журналисти,

Скъпи приятели,

За мен е голяма чест и особено удоволствие да бъда домакин на днешната среща, на която присъстват петима от управителите на Българска народна банка през различните години.

БНБ съществува близо 125 години. От опита, който имам като работил непосредствено в Централната банка и като неин партньор, в качеството ми на търговски банкер и политик съм се убедил, че тук се отдава голямо значение на понятия като: уважение към традициите, уважение към работата и колегите, толерантност, приемственост и последователност.

С окончателното попълване на УС с нов управител и подуправител бих искал да Ви уверя, че приоритет за нас ще бъде да запазим тези добродетели, както и допълнително да доразвием позитивното отношение към институцията от страна на работещите в нея и нейните външни партньори.

Съзнавам, че БНБ е обект на оправдан интерес от страна на обществото. Затова за всички нас е от особена важност да информираме широката публика за политиката, която Централната банка води, като въведем принципа на публичност, на внедряване и адаптиране на технологии за информационен обмен, за своевременно информиране за аналитичната и изследователската дейност в БНБ. В това отношение разчитаме на Вас - журналистите, че ще работим съвместно през следващите години за представяне на вярна картина на банковата ни система и на финансовата и икономическа ситуация в страната.

Едва ли е необходимо сега да припомням какви сериозни задачи стоят пред БНБ в бъдеще, които ще имат пряко отношение върху живота на хората в България – приемането на БНБ в системата на Европейските централни банки, а скоро след това и на страната ни в Еврозоната. Казвам близко бъдеще, защото срок от няколко години изглежда доста кратък. Иска ми се да вярвам, че всички ние ще бъдем на необходимата висота, за да посрещнем и да се справим с изпитанията по начин, който ще запази достойнството и доброто име на институцията, като оставим след себе си следа, с която можем да се гордеем.

Уважаеми дами и господа,

БНБ е съществувала много преди който и да е от нас да е работил в нея. Тя ще продължи успешно да функционира и когато ние няма да сме тук. Мисля, че обединяващата нишка, която свързва присъстващите колеги, се крие в традициите на тази солидна държавна институция, които са респектирали и продължават да респектират всеки работил в нея и допринесъл с нещо за доброто име на Централната банка.

Именно в този смисъл би трябвало да разглеждаме вековната история на БНБ като съкровищница не само на материални ценности, но и на знание, опит и традиции. Носителите на тези умения сте всички Вие – уважаеми колеги – управители и членове на УС на БНБ, директори и редови служители.

Тук вероятно е най-подходящо да Ви съобщя, че по традиция от близо 10 години като израз на уважение към работата и приноса към Централната банка, при изтичане на мандат, членовете на УС получават възпоменателен плакет.

За мен е чест от името на ръководството на БНБ да връча такъв златен плакет на моя предшественик, управителя г-н Светослав Гаврийски. Нека този спомен винаги да му напомня, че ние високо ценим положените усилия, професионализъм и етика през последните шест години, с които запази и утвърди авторитета на институцията в страната и чужбина.

Особено ми е приятно да направя това в присъствието на управителите, ръководили БНБ през последните 30 години.

Благодаря Ви и на добър час!

Допълнителна информация

Присъстващи управители на БНБ за съответните периоди

Веселин Никифоров, управител

8 юли 1974 - 3 януари 1984 г.

Васил Коларов, управител

3 януари 1984 - 20 декември 1989 г.

Тодор Вълчев, управител

9 януари 1991 - 24 януари 1996 г.

Любомир Филипов, управител

24 януари 1996 - 11 юни 1997 г.

Светослав Гаврийски, управител

11 юни 1997 г. - 9 октомври 2003 г.


Изтегли DOC (39 KB)