logo Skip to content

Изявление на г-н Иван Искров, управител на БНБ, пред гости и журналисти по повод подписването на споразумение между БНБ и МВР за създаване на Национален център за анализ на неистински и подправени парични знаци (НЦА) в структурата на БНБ, 108 зала, БНБ, 7 ноември 2003 г.

Уважаеми господин министър Петканов, господин зам.-министър Стоилов,

Уважаеми дами и господа журналисти,

Днес подписваме споразумение между БНБ и МВР, което се основава на:

1. Международната конвенция за премахване и преследване на фабрикуването на фалшиви парични знаци от 1929 г. и на

2. Регламента на Съвета на ЕС № 1338/28.06.2003 г. за мерки, необходими за защита на еврото от фалшифициране.

С току-що подписаното споразумение БНБ се ангажира да създаде Национален център за анализ на неистински и подправени парични знаци (НЦА) в структурата на БНБ.

Целта на този център е да събира, анализира и обобщава статистически и технически данни, чрез които фалшивите банкноти и монети ще се класират по определени признаци. Цялата тази информация ще бъде съхранявана в БНБ като база данни, както и самите фалшификати физически. Ще се осъществява обмен на данните, получени по линия на международния обмен на информация.

Такива центрове съществуват във всички централни банки на държавите – членки на Европейския съюз. Българският НЦА веднага ще предприеме всички необходими действия за създаване и поддържане на постоянен обмен на информация и сътрудничество с ЕЦБ по всички въпроси, свързани със защитата на еврото от фалшифициране.

В БНБ съществува подобна структура в рамките на Управление “Емисионно” – сектор “Платежни средства”, в който работят обучени експерти и е налична необходимата за такъв център апаратура и технически средства, т. е. положена е основата за осъществяване дейността на НЦА и предполага бързо и ефективно сработване със съответната структура на МВР.

За функционирането на НЦА предстоят да се направят някои конкретни стъпки от страна на БНБ:

Промени в текстове, имащи отношение към регулацията на въпроса за неистинските чуждестранни банкноти и монети, както е например в закона на Австрийската централна банка.

Осигуряване на необходимата комуникационна връзка със съответния софтуер за обмен на данни между НЦА и Националния оперативен координационен център към МВР.

Оттук нататък да си пожелаем успех и по-малко прокарани в обращение фалшиви банкноти с източник България.


Изтегли DOC (27 KB)

Прикачени файлове

Текст на Споразумението Изтегли PDF (88 KB)