logo Skip to content

Приветствие на подуправителя на БНБ и ръководител на управление „Банково“ г-жа Нина Стоянова на церемонията за 65-годишнината от създаването на Финансово-счетоводен факултет на УНСС, София, 16 ноември 2017 г.

Уважаеми проф. Статев,

Уважаема проф. Башева,

Уважаеми преподаватели и гости,

Скъпи студенти,

За мен е чест да бъда част от тържественото отбелязване на 65-тата годишнина от създаването на Финансово-счетоводния факултет на Университета за национално и световно стопанство. Университетът с 97-годишна история, известен като най-голямото и най-старо висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, който вече десетилетия предоставя качествено образование и кадри за различни сектори на икономиката и обществено-политическия ни живот като управители и подуправители на БНБ, министър-председатели и техни заместници, министри, председатели на Народното събрание, видни кадри в банковата и финансовата сфера. Едва ли е случайно, че именно инициаторът и първи ректор на Университета проф. Бобчев е бил министър на Народното просвещение и председател на Българската академия на науките.

Но днес искам да обърна особено внимание на Финансово-счетоводния факултет, в който преподавателите съумяват да предадат на студентите си фундаментални и съвременни знания в области като финанси на предприятията, публични финанси, банково дело, застраховане, счетоводство и контрол във финансовия сектор и други,. Защото целта на образованието е знанието, но най-важната част от образованието е преподаването на умението да осмислиш знанието.

Доброто взаимодействие между Българската народна банка и УНСС е радващ факт и ще подкрепя това и с конкретни цифри. Общо 358 служители на БНБ са завършилите УНСС. От тях - 92 служители са завършили специалност Финанси, 14 служители са завършили специалност Финансов контрол, 75 служители са завършили специалност Счетоводство. Останалите 177 служители са завършили други икономически специалности, като Бизнес администрация, Бизнес икономика, Икономика на търговията, Международни икономически отношения, Финансов мениджмънт, Макроикономика и др.

В момента тече традиционният конкурс за стипендианти на Българската народна банка за 2018 година, за който могат да кандидатстват магистри и докторанти и в който ежегодно участват много студенти от УНСС, а впоследствие много от тях намират своята реализация в централната банка.

Убедена съм, че ползотворното сътрудничество между една от най-старите институции в държавата – БНБ, и най-старото висше икономическо училище – УНСС, ще продължи и занапред.

Благодаря за вниманието.


Изтегли DOC (30 KB)