logo Skip to content

Приветствие на подуправителя на БНБ и ръководител на управление „Банково” г-жа Нина Стоянова при откриването на съвместната изложба на Община Бургас и БНБ „История на парите по българските земи“, Бургас, 10 юни 2016 г.

Уважаеми господин Николов,

Уважаеми граждани и гости на Бургас,

За мен е чест да Ви приветствам с откриването на тази изложба на тема „История на парите по българските земи”. Съорганизатори на изложбата са община Бургас и Българската народна банка. Тази изложба събира експонати от паричното обращение по днешните български земи от древността до наши дни, като основната част са от музейната сбирка на БНБ.

Преди да поемем назад във времето, нека отбележим, че БНБ е една от най-старите публични институции на България. Тя е създадена непосредствено след възстановяването на българската държава, на 25 януари 1879 г., като на 6 юни същата година е извършена първата банкова операция с участието на БНБ. Нашата централна банка е и една от най-старите в света, 13-та по ред на основаване.

Днес БНБ остава независимата емисионна институция на България, изпълняваща възложената й по закон основна цел – осигуряване на стабилността на националната парична единица, както и функциите, свързани с изключителното право да емитира банкноти и монети и да поддържа наличнопаричното обращение в страната.

Година след учредяването на БНБ е приет Законът за правото на рязане на монети в Княжеството, с който се създава и българската парична единица – левът, а монетите ще се наричат „стотинки“. През 1881 г. в Англия са отсечени първите български монети, медните 2, 5 и 10 стотинки, а през 1882 г. в Русия са отсечени сребърните 1 и 2 лева.

Утвърждаването на българския лев улеснява търговските плащания и благоприятства стопанското развитие на страната. Същевременно новата национална парична единица започва да изпълнява ролята на своеобразен „национален обединител”, символ на независимостта и суверенитета на нова България.

В началото години наред производството на българските монети е възлагано на специализирани европейски монетни дворове в Бирмингам, Петербург, Брюксел, Лондон, Виена, Париж, Белград, Кремница, Будапеща и Берлин. Вече повече от шест десетилетия от откриването на Монетния двор през 1952 г. България сама сече своите разменни, а след 1965 г. – и възпоменателни монети. През 1994 г. като структурно звено в рамките на Централната банка е създадена Печатницата на БНБ, а четири години по-късно започва производството на българските банкноти. През 2013 г. бе създадено съвместно дружество за производство на банкноти в България между Печатницата на БНБ и един от най-големите производители на банкноти в света „Франсоа Шарл Обертюр Груп”, Франция, с което България зае значително място в световния пазар на производство на банкноти. Интересно е да се знае, че за своята 137-годишна история БНБ организира производството, емитирането и циркулацията на над 500 вида монети, в това число и произвежданите в Монетния двор в София възпоменателни монети и медали. Знаете, че преди няколко месеца, на 7 декември, в обращение влезе новата разменна монета от 2 лева. Дизайнът на тази монета се радва на голямо одобрение.

Но нека се върнем на нашата изложба. Освен монетите от периода след Освобождението до наши дни, посетителите ще могат да се докоснат до историята на парите по българските земи, датираща векове назад. Убедена съм, че показаните в изложбената зала експонати ще могат да разкажат много за дългата история и порядките, свързани със стопанския и политическия живот на територията на днешна България.

Пожелавам успех на изложбата. Нека много жители и гости на Бургас имат възможността да я посетят, да научат повече за парите по българските земи и да изпитат, както ние тук днес, дълбоко уважение към историята и постиженията на нашите предци.


Изтегли DOC (35 KB)

Снимки