logo Skip to content

Приветствие на управителя на БНБ г-н Димитър Радев при откриването на 99-ата учебна година в Университета за национално и световно стопанство, 30 септември 2019 г.

В приветствие по време на тържественото откриване на 99-ата учебна година в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) управителят на БНБ г-н Димитър Радев говори за историята на БНБ и УНСС и сътрудничеството между двете институции, икономическите и финансовите предизвикателства в страната, неконвенционалната парична политика на ЕЦБ, действията на БНБ и напредъка в изпълнение на стратегическата цел за присъединяване към еврозоната.

Глобалната и европейската икономика се забавят на фона на увеличаваща се несигурност, свързана със световната търговия и международната политическа рамка. Произтичащите по линия на външното търсене рискове за малка и отворена икономика като българската се допълват от ефектите от много ниските и отрицателни лихвени равнища в еврозоната. Анализите на БНБ показват, че се намираме във възходяща фаза на трупане на циклични рискове. Това ни мотивира да вземем определени решения, като например бяхме сред първите централни банки, които активираха, а след това в нашия случай увеличихме, антицикличния капиталов буфер за банките, заяви управителят на БНБ г-н Димитър Радев.

През 2018 г. предприехме инициатива за законодателни промени, вече приети от Народното събрание, за разширяване на т. нар. макропруденциални правомощия на БНБ. Така днес разполагаме с широк набор от инструменти за прилагане на мерки по отношение на кредитната дейност на банките, които допълват традиционно прилаганите от БНБ мерки, свързани с капитала на банките. Подходът ни цели кредитната активност да остава на здравословни за икономиката и банките равнища, контролирайки акумулирането на циклични рискове, посочи управителят на централната банка.

Тези действия на БНБ се осъществяват в по-големия контекст на присъединяването на страната към еврозоната. Това е стратегически избор, който не трябва да се влияе от предизвикателства, свързани с икономическа или политическа конюнктура. България вече е постигнала сериозен напредък. Паричният ни режим прави възможно левът да се присъедини незабавно и безпроблемно към валутния механизъм ERM II. Платежните ни системи отговарят на стандартите на еврозоната. Вече почти изградена е нормативната рамка и техническата инфраструктура за присъединяване към Eдинния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Дори фактът, че в България вече се отпечатват евро банкноти, е показателен за нашия технически капацитет. С оглед на солидната и дисциплинирана фискална позиция на страната, за България не съществуват опасения от гледна точка на състоянието на публичните финанси, категоричен бе г-н Радев .

По-дългосрочната цел – присъединяването към еврозоната – изисква много усилия за постигане на т.нар. реална конвергенция, включително доближаване на доходите в България до средния в ЕС.

Г-н Димитър Радев подчерта, че инициативата за присъединяване към Банковия съюз, ERM II и еврозоната стартира на основата на политически акт. Политическият фактор ще присъства на всеки етап от процеса.

Страната ни се намира в много добра изходна позиция, но същевременно процесът на присъединяване се осъществява в сложна среда на външни рискове и несигурност, обобщи управителят на БНБ.

В Златната книга на УНСС управителят на БНБ записа следното послание:

„Вярвам, че образованието е в основата на успеха за всеки. Това ще важи с още по-голяма сила утре, отколкото днес, в свят с все по-високи изисквания за знания и умения.

С признание към труда и създаденото от поколения в УНСС през годините, убеден съм, че институцията УНСС ще продължи да бъде пример за качествено образование в една все по-конкурентна среда.“

Снимки и пълен запис от събитието може да видите тук.


Изтегли DOC (40 KB)