logo Skip to content

Интервю с управителя на БНБ г-н Димитър Радев от предаването „Денят започва с Георги Любенов” по БНТ, 9 декември, 2018 г.

В интервю за Българската национална телевизия за предаването „Денят започва с Георги Любенов” управителят на БНБ г-н Димитър Радев коментира предстоящата оценка на качеството на активите и стрес тестовете на банките в България, които ще бъдат извършени от Европейската централна банка (EЦБ) със съдействието на Българската народна банка с оглед процеса по присъединяване към валутния механизъм ERM II и към банковия съюз чрез близко сътрудничество с ЕЦБ. Управителят на БНБ също отговори на въпроси, свързани с развитието на банковото кредитиране, консолидацията в сектора, лихвите, икономическия растеж, инвестициите и спестяванията.

В началото на следващата година ще бъде направена задълбочена оценка на банките у нас. Банковият сектор е в подобряваща се кондиция през последните три години, 2018 г. не прави изключение, заяви управителят на БНБ. Ролята на Централната банка е да се придържа стриктно към мандата, както е определен в закона. Подобряваме надзорните и другите си функции, подчерта Радев.

Действията във връзка с присъединяването към ERM II и банковия съюз са част от стратегическия процес за присъединяване на страната към еврозоната. Това, което правим в момента, съгласувано с нашите партньори, включително ЕЦБ, осигурява гладко протичане на процеса. Конкретно за БНБ предстои промяна в организацията на дейност по две основни теми – банков надзор и дейността по преструктуриране на банки. Ще има увеличаване на функциите на ЕЦБ, в рамките на близкото сътрудничество между ЕЦБ и БНБ, което няма да се различава от организацията на тези дейности в еврозоната.

По отношение на паричния режим няма да има основания за прекомерна инфлация. Това не означава, че цените ще останат неизменни, доколкото се намираме в процес на реална конвергенция, което означава доближаване до средните равнища в Европа, както на доходите, така и на цените, счита Димитър Радев.

Има точен график с хоризонт от една година, в рамките на която ще има яснота кога и как ще се присъединим към банковия съюз и как ще се осъществи едновременният акт по присъединяване на нашата валута към валутния механизъм. ЕЦБ вече обяви, че ще има публично обявяване на резултатите от проверката в банковата ни система през месец юли 2019 г.

Управителят на БНБ подчерта, че т.нар. задълбочена оценка, която се състои от два основни елемента – оценката за качеството на активите на банките и стрес тестове на база резултатите от нея, е стандартна процедура преди влизане в банковия съюз. Целта на стрес тестовете е да се оцени ефектът върху банките при евентуално влошаване на икономическата ситуация – да покажат доколко са устойчиви те при евентуално неблагоприятно икономическо развитие. Това упражнение ще се осъществи в началото на следващата година и ще се ръководи от ЕЦБ, но с активното участие на БНБ. Банките ни се подготвят добре за това, което предстои, категоричен е Димитър Радев. Оценката ще бъде на база на резултатите за 2018 г. Радев разясни, че в края на всяка задълбочена оценка има препоръки, какъв ще бъде видът им и техният обхват, ще зависи от резултатите.

Управителят на БНБ коментира и процесите на консолидация в банковия сектор. Става дума за естествен процес, който не трябва да буди притеснение, коментира управителят на БНБ. БНБ подкрепя процеса на пазарна консолидация. Това е също процес с глобални и регионални измерения. Очаква се постепенно да възникнат няколко големи европейски банки, които ще бъдат съпоставими като размер с големите американски банки и с тези в Азия, каза Димитър Радев. По-малките национални банки няма да изчезнат. Техният брой ще се оптимизира, но те ще запазят място на пазара и в бъдеще. Консолидацията е процес, който се налага от пазара и от изискванията банките да бъдат по-ефективни.

Димитър Радев потвърди, че предстои нов цикъл на нарастване на лихвите. Това вече наблюдавахме в САЩ. Очаква се подобно развитие да започне в Европа през втората половина на следващата година. Това, което централните банки правят, е процесът да бъде плавен.

Конкретно в България разполагаме с инструментариум, който да прилагаме при такова развитие. „Следващата година активираме т.нар. антицикличен капиталов буфер, освен законодателните промени, които са в ход”, поясни управителят на БНБ. По-високите лихви обаче ще се отразят добре на онези, които имат спестявания в банките, защото ще им носят по-висок доход.

По думите на Димитър Радев се забелязват ясни знаци за забавяне на икономическия растеж в световен план. Това е свързано както с нормална цикличност на икономиката, така и с фактори, които правят оценките още по-сложни. Такива фактори са например проблемите в световната търговия, търговските отношения САЩ-Китай, Брекзит, фискалните проблеми на Италия, ситуацията във Франция, напрежението между Русия и Украйна.

Според управителя на БНБ е рано да говорим за нова финансова криза. Забавянето на икономическия растеж показва, че ще навлезем в един икономически цикъл на не толкова добри икономически времена в сравнение с последните години. Трудно е да се предвиди колко време ще продължи и какъв ще е размерът на забавения растеж, но БНБ предприема необходимите мерки, за да се ограничат негативните последствия. „Нашата работа е да подготвим банковия сектор за тези не толкова добри времена, затова говорим и за кредитен риск и за това какво ще стане при увеличаване на лихвите”, обобщи Димитър Радев.

Управителят на БНБ коментира и инвестициите в страната. Тази тема има две измерения – обемът на инвестициите и тяхното качество. Факт е, че обемът на инвестициите и на глобално ниво, и в България, намалява. Сравнено с глобалното намаления на нетните инвестиции обаче, в България няма някакво драматично намаление. Качеството на инвестициите са подобрява. Все повече инвестициите се насочват в сектори, които дават все по-голяма добавена стойност.

Цялото интервю може да видите на: https://bnt1.bnt.bg/bg/a/upravitelyat-na-bnb-za-sstoyanieto-na-bankoviya-sektor.


Изтегли DOC (44 KB)