logo Skip to content

Прессъобщения, 2017 г.

28.04.2017

Днес, в съответствие с чл. 1, ал. 2 и във връзка с чл. 50 и чл. 51 от Закона за БНБ, управителят на БНБ внесе в Народното събрание на Република България Годишния отчет на БНБ за 2016 година28.04.2017

БНБ обяви ОЛП за май 2017 г.13.04.2017

На свое заседание УС на БНБ определи индивидуалните годишни вноски за банките и за клон на банка от трета държава във Фонда за преструктуриране на банките13.04.2017

На свое заседание УС на БНБ отказа издаването на лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „Смарт Пей България” ООД04.04.2017

Нова банкнота от 50 евро от серията „Европа“ влиза в обращение на 4 април 2017 г.31.03.2017

БНБ обяви ОЛП за април 2017 г.24.03.2017

Българската народна банка отказа издаване на предварително одобрение по заявеното от страна на „Търговска банка Д“ АД искане за придобиването на 100% от акционерния капитал на „Търговска банка Виктория“ ЕАД17.03.2017

От 20 март 2017 г. Българската народна банка пуска в обращение златна възпоменателна монета „Благовещение”16.03.2017

На проведено днес заседание УС на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0% за второто тримесечие на 2017 г.16.03.2017

На проведено днес заседание УС на БНБ взе решение да преустанови, считано от 1 юли 2017 г., изчисляването на справочния индекс „ЛЕОНИА“ и прие Методика за изчисляване на индекс за сключените сделки с депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар „ЛЕОНИА Плюс“28.02.2017

БНБ обяви ОЛП за март 2017 г.22.02.2017

След взето от Управителния съвет на БНБ решение, днес бяха връчени удостоверенията на победителите в конкурса за стипендианти на БНБ за 2017 г.10.02.2017

Услугите по платежна сметка за основни операции следва да бъдат предлагани от банките срещу приемливи такси, определени в съответствие с изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи31.01.2017

БНБ обяви ОЛП за февруари 2017 г.25.01.2017

На 25 януари 1879 г. руският императорски комисар в България княз Александър Дондуков–Корсаков утвърждава устава на Българската народна банка. С този акт са положени основите на тази българска държавна институция, която вече 138 години изпълнява ключова роля в банковата и паричната система на България03.01.2017

Считано от 3 януари 2017 г. в БНБ функционира Регистър на банковите сметки и сейфове, създаден съгласно чл. 56а от Закона за кредитните институции и Наредба № 12 на БНБ