logo Skip to content

Прессъобщения, 2017 г.

24.03.2017

Българската народна банка отказа издаване на предварително одобрение по заявеното от страна на „Търговска банка Д“ АД искане за придобиването на 100% от акционерния капитал на „Търговска банка Виктория“ ЕАД17.03.2017

От 20 март 2017 г. Българската народна банка пуска в обращение златна възпоменателна монета „Благовещение”16.03.2017

На проведено днес заседание УС на БНБ взе решение да преустанови, считано от 1 юли 2017 г., изчисляването на справочния индекс „ЛЕОНИА“ и прие Методика за изчисляване на индекс за сключените сделки с депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар „ЛЕОНИА Плюс“16.03.2017

На проведено днес заседание УС на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0% за второто тримесечие на 2017 г.28.02.2017

БНБ обяви ОЛП за март 2017 г.22.02.2017

След взето от Управителния съвет на БНБ решение, днес бяха връчени удостоверенията на победителите в конкурса за стипендианти на БНБ за 2017 г.10.02.2017

Услугите по платежна сметка за основни операции следва да бъдат предлагани от банките срещу приемливи такси, определени в съответствие с изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи31.01.2017

БНБ обяви ОЛП за февруари 2017 г.25.01.2017

На 25 януари 1879 г. руският императорски комисар в България княз Александър Дондуков–Корсаков утвърждава устава на Българската народна банка. С този акт са положени основите на тази българска държавна институция, която вече 138 години изпълнява ключова роля в банковата и паричната система на България03.01.2017

Считано от 3 януари 2017 г. в БНБ функционира Регистър на банковите сметки и сейфове, създаден съгласно чл. 56а от Закона за кредитните институции и Наредба № 12 на БНБ