logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

31 октомври 2017 г.

На основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка БНБ обявява, считано от 1 ноември 2017 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 0.00 на сто.