logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

10 декември 2013 г.

Днес в съответствие с член 1, алинея 2 и член 50 от Закона за Българската народна банка в Народното събрание на Република България бе представен Отчетът на БНБ за първото шестмесечие на 2013 г. и Бюджетът на БНБ за 2014 година.

Отчетът е приет от УС на БНБ на 14 ноември 2013 г. и публикуван на интернет страницата на банката, раздел „Изследвания и публикации”, „Периодични публикации на БНБ”, „Отчет на БНБ за януари – юни за 2013 г.”

Бюджетът на БНБ за 2014 г. е приет от УС на БНБ на 14 ноември 2013 г., обнародван в бр. 106 на Държавен вестник от 10 декември 2013 г. и публикуван на интернет страницата на банката, раздел „Изследвания и публикации”, „Периодични публикации на БНБ”, „Бюджет на БНБ за 2014 г.“