logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 август 2013 г.

По повод на обявената от СГП проверка на предстоящото създаване на съвместно дружество между Печатницата на БНБ (ПБНП) и Франсоа Шарл Обертюр Груп С.А. (ФШОГ) заявяваме следното:

БНБ изцяло се доверява на професионалния капацитет и институционална почтеност на прокуратурата и ДАНС и ще окаже пълно съдействие в хода на проверката. Надяваме се тя да приключи възможно най-бързо, за да бъдат ограничени финансовите загуби, които ще претърпи Печатницата на БНБ. Тези загуби са следствие от спирането на поръчките за банкнотопечатане, които се очакват от един от водещите производители в света в лицето на ФШОГ. При така създалата се ситуация се налага на по-голямата част от работниците и специалистите от цеха за банкнотопечатане да бъдe продължен принудителният отпуск – платен и неплатен – до приключване на проверката и обявяване на съответните резултати.

Дотогава БНБ няма да коментира публично този въпрос.