logo Skip to content
    
    

    

Календар за Статистика

27.04.2017, 12:00

Брутен външен дълг

Февруари 201728.04.2017, 12:00

Лихвена статистика

Март 201705.05.2017, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Април 201715.05.2017, 12:00

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности

Март 201715.05.2017, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Април 201715.05.2017, 14:00

Лизингови дружества

Март 201716.05.2017, 12:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Март 201718.05.2017, 12:00

Платежен баланс

Март 201718.05.2017, 12:00

Външна търговия

Февруари 201718.05.2017, 12:00

Преки инвестиции - поток

Март 201719.05.2017, 12:00

Инвестиционни фондове

Март 201725.05.2017, 12:00

Парична статистика

Април 201726.05.2017, 12:00

Брутен външен дълг

Март 201729.05.2017, 12:00

Лихвена статистика

Април 201706.06.2017, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Май 201709.06.2017, 12:00

Статистика на застрахователната дейност

Март 201715.06.2017, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Май 201719.06.2017, 12:00

Платежен баланс

Април 201719.06.2017, 12:00

Външна търговия

Март 201719.06.2017, 12:00

Преки инвестиции - поток

Април 201723.06.2017, 12:00

Парична статистика

Май 201727.06.2017, 12:00

Лихвена статистика

Май 201728.06.2017, 12:00

Брутен външен дълг

Април 201730.06.2017, 12:00

Преки инвестиции - размер

Март 201730.06.2017, 12:00

Международна инвестиционна позиция

Март 201706.07.2017, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Юни 201714.07.2017, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Юни 201718.07.2017, 12:00

Платежен баланс

Май 201718.07.2017, 12:00

Външна търговия

Април 201718.07.2017, 12:00

Преки инвестиции - поток

Май 201720.07.2017, 16:00

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори

Март 201725.07.2017, 12:00

Парична статистика

Юни 201727.07.2017, 12:00

Лихвена статистика

Юни 201728.07.2017, 12:00

Брутен външен дълг

Май 201704.08.2017, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Юли 201709.08.2017, 12:00

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности

Юни 201715.08.2017, 12:00

Лизингови дружества

Юни 201715.08.2017, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Юли 201716.08.2017, 14:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Юни 201717.08.2017, 12:00

Платежен баланс

Юни 201717.08.2017, 12:00

Преки инвестиции - поток

Юни 201717.08.2017, 12:00

Външна търговия

Май 201718.08.2017, 12:00

Инвестиционни фондове

Юни 201723.08.2017, 12:00

Парична статистика

Юли 201724.08.2017, 12:00

Брутен външен дълг

Юни 201725.08.2017, 12:00

Лихвена статистика

Юли 201705.09.2017, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Август 201711.09.2017, 12:00

Статистика на застрахователната дейност

Юни 201715.09.2017, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Август 201719.09.2017, 12:00

Преки инвестиции - поток

Юли 201719.09.2017, 12:00

Платежен баланс

Юли 201719.09.2017, 12:00

Външна търговия

Юни 201726.09.2017, 12:00

Парична статистика

Август 201726.09.2017, 12:00

Брутен външен дълг

Юли 201728.09.2017, 12:00

Лихвена статистика

Август 201729.09.2017, 12:00

Преки инвестиции - размер

Юни 201729.09.2017, 12:00

Международна инвестиционна позиция

Юни 201705.10.2017, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Септември 201716.10.2017, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Септември 201718.10.2017, 12:00

Преки инвестиции - поток

Август 201718.10.2017, 12:00

Платежен баланс

Август 201718.10.2017, 12:00

Външна търговия

Юли 201724.10.2017, 12:00

Парична статистика

Септември 201724.10.2017, 16:00

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори

Юни 201726.10.2017, 12:00

Лихвена статистика

Септември 201727.10.2017, 12:00

Брутен външен дълг

Август 201706.11.2017, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Октомври 201708.11.2017, 12:00

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности

Септември 201715.11.2017, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Октомври 201715.11.2017, 14:00

Лизингови дружества

Септември 201716.11.2017, 12:00

Преки инвестиции - поток

Септември 201716.11.2017, 12:00

Платежен баланс

Септември 201716.11.2017, 12:00

Външна търговия

Август 201716.11.2017, 14:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Септември 201720.11.2017, 12:00

Инвестиционни фондове

Септември 201723.11.2017, 12:00

Парична статистика

Октомври 201727.11.2017, 12:00

Лихвена статистика

Октомври 201728.11.2017, 12:00

Брутен външен дълг

Септември 201706.12.2017, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Ноември 201708.12.2017, 12:00

Статистика на застрахователната дейност

Септември 201715.12.2017, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Ноември 201719.12.2017, 12:00

Платежен баланс

Октомври 201719.12.2017, 12:00

Външна търговия

Септември 201719.12.2017, 12:00

Преки инвестиции - поток

Октомври 201722.12.2017, 14:00

Брутен външен дълг

Октомври 201727.12.2017, 12:00

Парична статистика

Ноември 201728.12.2017, 12:00

Преки инвестиции - размер

Септември 201728.12.2017, 12:00

Международна инвестиционна позиция

Септември 201729.12.2017, 12:00

Лихвена статистика

Ноември 2017