logo Skip to content
    
    

    

Календар за Статистика

21.03.2018, 12:00

Външна търговия

Декември 201721.03.2018, 12:00

Преки инвестиции - поток

Януари 201821.03.2018, 12:00

Платежен баланс

Януари 201823.03.2018, 12:00

Парична статистика

Февруари 201827.03.2018, 12:00

Лихвена статистика

Февруари 201828.03.2018, 12:00

Брутен външен дълг

Януари 201830.03.2018, 12:00

Преки инвестиции - размер

Декември 201730.03.2018, 12:00

Международна инвестиционна позиция

Декември 201705.04.2018, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Март 201816.04.2018, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Март 201819.04.2018, 12:00

Външна търговия

Януари 201819.04.2018, 12:00

Преки инвестиции - поток

Февруари 201819.04.2018, 12:00

Платежен баланс

Февруари 201824.04.2018, 16:00

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори

Декември 201725.04.2018, 12:00

Парична статистика

Март 201826.04.2018, 12:00

Брутен външен дълг

Февруари 201827.04.2018, 12:00

Лихвена статистика

Март 201804.05.2018, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Април 201814.05.2018, 12:00

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности

Март 201815.05.2018, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Април 201815.05.2018, 14:00

Лизингови дружества

Март 201816.05.2018, 12:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Март 201818.05.2018, 12:00

Външна търговия

Февруари 201818.05.2018, 12:00

Преки инвестиции - поток

Март 201818.05.2018, 12:00

Платежен баланс

Март 201821.05.2018, 12:00

Инвестиционни фондове

Март 201825.05.2018, 12:00

Парична статистика

Април 201828.05.2018, 12:00

Брутен външен дълг

Март 201829.05.2018, 12:00

Лихвена статистика

Април 201806.06.2018, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Май 201808.06.2018, 12:00

Статистика на застрахователната дейност

Март 201815.06.2018, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Май 201819.06.2018, 12:00

Външна търговия

Март 201819.06.2018, 12:00

Преки инвестиции - поток

Април 201819.06.2018, 12:00

Платежен баланс

Април 201825.06.2018, 12:00

Парична статистика

Май 201827.06.2018, 12:00

Лихвена статистика

Май 201828.06.2018, 12:00

Брутен външен дълг

Април 201829.06.2018, 12:00

Преки инвестиции - размер

Март 201829.06.2018, 12:00

Международна инвестиционна позиция

Март 201805.07.2018, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Юни 201816.07.2018, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Юни 201819.07.2018, 12:00

Външна търговия

Април 201819.07.2018, 12:00

Платежен баланс

Май 201819.07.2018, 12:00

Преки инвестиции - поток

Май 201820.07.2018, 16:00

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори

Март 201824.07.2018, 12:00

Парична статистика

Юни 201826.07.2018, 12:00

Лихвена статистика

Юни 201827.07.2018, 12:00

Брутен външен дълг

Май 201806.08.2018, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Юли 201808.08.2018, 12:00

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности

Юни 201815.08.2018, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Юли 201815.08.2018, 14:00

Лизингови дружества

Юни 201816.08.2018, 12:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Юни 201817.08.2018, 12:00

Платежен баланс

Юни 201817.08.2018, 12:00

Външна търговия

Май 201817.08.2018, 12:00

Преки инвестиции - поток

Юни 201821.08.2018, 12:00

Инвестиционни фондове

Юни 201823.08.2018, 12:00

Парична статистика

Юли 201827.08.2018, 12:00

Лихвена статистика

Юли 201828.08.2018, 12:00

Брутен външен дълг

Юни 201805.09.2018, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Август 201810.09.2018, 12:00

Статистика на застрахователната дейност

Юни 201817.09.2018, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Август 201819.09.2018, 12:00

Платежен баланс

Юли 201819.09.2018, 12:00

Външна търговия

Юни 201819.09.2018, 12:00

Преки инвестиции - поток

Юли 201825.09.2018, 12:00

Парична статистика

Август 201826.09.2018, 12:00

Брутен външен дълг

Юли 201827.09.2018, 12:00

Лихвена статистика

Август 201828.09.2018, 12:00

Преки инвестиции - размер

Юни 201828.09.2018, 12:00

Международна инвестиционна позиция

Юни 201804.10.2018, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Септември 201815.10.2018, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Септември 201819.10.2018, 12:00

Платежен баланс

Август 201819.10.2018, 12:00

Външна търговия

Юли 201819.10.2018, 12:00

Преки инвестиции - поток

Август 201823.10.2018, 12:00

Парична статистика

Септември 201823.10.2018, 16:00

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори

Юни 201825.10.2018, 12:00

Лихвена статистика

Септември 201826.10.2018, 12:00

Брутен външен дълг

Август 201806.11.2018, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Октомври 201807.11.2018, 12:00

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности

Септември 201815.11.2018, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Октомври 201815.11.2018, 14:00

Лизингови дружества

Септември 201816.11.2018, 12:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Септември 201819.11.2018, 12:00

Платежен баланс

Септември 201819.11.2018, 12:00

Външна търговия

Август 201819.11.2018, 12:00

Преки инвестиции - поток

Септември 201821.11.2018, 12:00

Инвестиционни фондове

Септември 201823.11.2018, 12:00

Парична статистика

Октомври 201827.11.2018, 12:00

Лихвена статистика

Октомври 201828.11.2018, 12:00

Брутен външен дълг

Септември 201806.12.2018, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Ноември 201807.12.2018, 12:00

Статистика на застрахователната дейност

Септември 201817.12.2018, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Ноември 201818.12.2018, 12:00

Платежен баланс

Октомври 201818.12.2018, 12:00

Външна търговия

Септември 201818.12.2018, 12:00

Преки инвестиции - поток

Октомври 201821.12.2018, 12:00

Парична статистика

Ноември 201827.12.2018, 12:00

Брутен външен дълг

Октомври 201828.12.2018, 12:00

Лихвена статистика

Ноември 201831.12.2018, 12:00

Преки инвестиции - размер

Септември 201831.12.2018, 12:00

Международна инвестиционна позиция

Септември 2018