logo Skip to content
    
    

    

Календар за Статистика

25.09.2020, 12:00

Лихвена статистика

Август 202028.09.2020, 12:00

Брутен външен дълг

Юли 202030.09.2020, 12:00

Международна инвестиционна позиция

Юни 202030.09.2020, 12:00

Преки инвестиции - размер

Юни 202006.10.2020, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Септември 202015.10.2020, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Септември 202016.10.2020, 12:00

Външна търговия

Юли 202016.10.2020, 12:00

Платежен баланс

Август 202016.10.2020, 12:00

Преки инвестиции - поток

Август 202022.10.2020, 16:00

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори

Юни 202023.10.2020, 12:00

Парична статистика

Септември 202027.10.2020, 12:00

Лихвена статистика

Септември 202028.10.2020, 12:00

Брутен външен дълг

Август 202005.11.2020, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Октомври 202009.11.2020, 12:00

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности

Септември 202016.11.2020, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Октомври 202016.11.2020, 14:00

Лизингови дружества

Септември 202017.11.2020, 12:00

Външна търговия

Август 202017.11.2020, 12:00

Платежен баланс

Септември 202017.11.2020, 12:00

Преки инвестиции - поток

Септември 202017.11.2020, 14:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Септември 202020.11.2020, 12:00

Инвестиционни фондове

Септември 202024.11.2020, 12:00

Парична статистика

Октомври 202026.11.2020, 12:00

Лихвена статистика

Октомври 202027.11.2020, 12:00

Брутен външен дълг

Септември 202004.12.2020, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Ноември 202009.12.2020, 12:00

Застрахователни и презастрахователни дружества

Септември 202015.12.2020, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Ноември 202016.12.2020, 12:00

Външна търговия

Септември 202016.12.2020, 12:00

Платежен баланс

Октомври 202016.12.2020, 12:00

Преки инвестиции - поток

Октомври 202023.12.2020, 12:00

Парична статистика

Ноември 202029.12.2020, 12:00

Лихвена статистика

Ноември 202029.12.2020, 14:00

Брутен външен дълг

Октомври 202030.12.2020, 12:00

Международна инвестиционна позиция

Септември 202030.12.2020, 12:00

Преки инвестиции - размер

Септември 2020