logo Skip to content
    
    

    

Календар за Статистика

19.09.2019, 12:00

Преки инвестиции - поток

Юли 201919.09.2019, 12:00

Платежен баланс

Юли 201919.09.2019, 12:00

Външна търговия

Юни 201924.09.2019, 12:00

Парична статистика

Август 201926.09.2019, 12:00

Лихвена статистика

Август 201927.09.2019, 12:00

Брутен външен дълг

Юли 201930.09.2019, 12:00

Международна инвестиционна позиция

Юни 201930.09.2019, 12:00

Преки инвестиции - размер

Юни 201904.10.2019, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Септември 201915.10.2019, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Септември 201918.10.2019, 12:00

Преки инвестиции - поток

Август 201918.10.2019, 12:00

Платежен баланс

Август 201918.10.2019, 12:00

Външна търговия

Юли 201922.10.2019, 16:00

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори

Юни 201923.10.2019, 12:00

Парична статистика

Септември 201925.10.2019, 12:00

Лихвена статистика

Септември 201928.10.2019, 12:00

Брутен външен дълг

Август 201906.11.2019, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Октомври 201907.11.2019, 12:00

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности

Септември 201915.11.2019, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Октомври 201915.11.2019, 14:00

Лизингови дружества

Септември 201918.11.2019, 12:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Септември 201919.11.2019, 12:00

Преки инвестиции - поток

Септември 201919.11.2019, 12:00

Платежен баланс

Септември 201919.11.2019, 12:00

Външна търговия

Август 201921.11.2019, 12:00

Инвестиционни фондове

Септември 201925.11.2019, 12:00

Парична статистика

Октомври 201927.11.2019, 12:00

Лихвена статистика

Октомври 201928.11.2019, 12:00

Брутен външен дълг

Септември 201905.12.2019, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Ноември 201909.12.2019, 12:00

Застрахователни и презастрахователни дружества

Септември 201916.12.2019, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Ноември 201920.12.2019, 12:00

Преки инвестиции - поток

Октомври 201920.12.2019, 12:00

Платежен баланс

Октомври 201920.12.2019, 12:00

Външна търговия

Септември 201923.12.2019, 12:00

Парична статистика

Ноември 201927.12.2019, 12:00

Брутен външен дълг

Октомври 201930.12.2019, 12:00

Лихвена статистика

Ноември 201930.12.2019, 14:00

Международна инвестиционна позиция

Септември 201930.12.2019, 14:00

Преки инвестиции - размер

Септември 2019