logo Skip to content
    
    

    

Календар за Пресцентър

17.07.2020, 12:00

Платежен баланс

Май 202017.07.2020, 12:00

Преки инвестиции - поток

Май 202023.07.2020, 12:00

Парична статистика

Юни 202027.07.2020, 12:00

Лихвена статистика

Юни 202029.07.2020, 12:00

Брутен външен дълг

Май 202007.08.2020, 12:00

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности

Юни 202017.08.2020, 12:00

Платежен баланс

Юни 202017.08.2020, 12:00

Преки инвестиции - поток

Юни 202017.08.2020, 14:00

Лизингови дружества

Юни 202018.08.2020, 14:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Юни 202025.08.2020, 12:00

Парична статистика

Юли 202027.08.2020, 12:00

Лихвена статистика

Юли 202028.08.2020, 12:00

Брутен външен дълг

Юни 202009.09.2020, 12:00

Застрахователни и презастрахователни дружества

Юни 202018.09.2020, 12:00

Платежен баланс

Юли 202018.09.2020, 12:00

Преки инвестиции - поток

Юли 202023.09.2020, 12:00

Парична статистика

Август 202025.09.2020, 12:00

Лихвена статистика

Август 202028.09.2020, 12:00

Брутен външен дълг

Юли 202016.10.2020, 12:00

Платежен баланс

Август 202016.10.2020, 12:00

Преки инвестиции - поток

Август 202023.10.2020, 12:00

Парична статистика

Септември 202027.10.2020, 12:00

Лихвена статистика

Септември 202028.10.2020, 12:00

Брутен външен дълг

Август 202009.11.2020, 12:00

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности

Септември 202016.11.2020, 14:00

Лизингови дружества

Септември 202017.11.2020, 12:00

Платежен баланс

Септември 202017.11.2020, 12:00

Преки инвестиции - поток

Септември 202017.11.2020, 14:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Септември 202024.11.2020, 12:00

Парична статистика

Октомври 202026.11.2020, 12:00

Лихвена статистика

Октомври 202027.11.2020, 12:00

Брутен външен дълг

Септември 202009.12.2020, 12:00

Застрахователни и презастрахователни дружества

Септември 202016.12.2020, 12:00

Платежен баланс

Октомври 202016.12.2020, 12:00

Преки инвестиции - поток

Октомври 202023.12.2020, 12:00

Парична статистика

Ноември 202029.12.2020, 12:00

Лихвена статистика

Ноември 202029.12.2020, 14:00

Брутен външен дълг

Октомври 2020