logo Skip to content
    
    

    

Календар за Пресцентър

27.06.2017, 12:00

Лихвена статистика

Май 201728.06.2017, 12:00

Брутен външен дълг

Април 201718.07.2017, 12:00

Платежен баланс

Май 201718.07.2017, 12:00

Преки инвестиции - поток

Май 201725.07.2017, 12:00

Парична статистика

Юни 201727.07.2017, 12:00

Лихвена статистика

Юни 201728.07.2017, 12:00

Брутен външен дълг

Май 201709.08.2017, 12:00

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности

Юни 201715.08.2017, 12:00

Лизингови дружества

Юни 201716.08.2017, 14:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Юни 201717.08.2017, 12:00

Платежен баланс

Юни 201717.08.2017, 12:00

Преки инвестиции - поток

Юни 201723.08.2017, 12:00

Парична статистика

Юли 201724.08.2017, 12:00

Брутен външен дълг

Юни 201725.08.2017, 12:00

Лихвена статистика

Юли 201711.09.2017, 12:00

Статистика на застрахователната дейност

Юни 201719.09.2017, 12:00

Преки инвестиции - поток

Юли 201719.09.2017, 12:00

Платежен баланс

Юли 201726.09.2017, 12:00

Парична статистика

Август 201726.09.2017, 12:00

Брутен външен дълг

Юли 201728.09.2017, 12:00

Лихвена статистика

Август 201718.10.2017, 12:00

Преки инвестиции - поток

Август 201718.10.2017, 12:00

Платежен баланс

Август 201724.10.2017, 12:00

Парична статистика

Септември 201726.10.2017, 12:00

Лихвена статистика

Септември 201727.10.2017, 12:00

Брутен външен дълг

Август 201708.11.2017, 12:00

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности

Септември 201715.11.2017, 14:00

Лизингови дружества

Септември 201716.11.2017, 12:00

Преки инвестиции - поток

Септември 201716.11.2017, 12:00

Платежен баланс

Септември 201716.11.2017, 14:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Септември 201723.11.2017, 12:00

Парична статистика

Октомври 201727.11.2017, 12:00

Лихвена статистика

Октомври 201728.11.2017, 12:00

Брутен външен дълг

Септември 201708.12.2017, 12:00

Статистика на застрахователната дейност

Септември 201719.12.2017, 12:00

Платежен баланс

Октомври 201719.12.2017, 12:00

Преки инвестиции - поток

Октомври 201722.12.2017, 14:00

Брутен външен дълг

Октомври 201727.12.2017, 12:00

Парична статистика

Ноември 201729.12.2017, 12:00

Лихвена статистика

Ноември 2017