logo Skip to content
    
    

    

Календар за Пресцентър

19.11.2019, 12:00

Преки инвестиции - поток

Септември 201919.11.2019, 12:00

Платежен баланс

Септември 201925.11.2019, 12:00

Парична статистика

Октомври 201927.11.2019, 12:00

Лихвена статистика

Октомври 201928.11.2019, 12:00

Брутен външен дълг

Септември 201909.12.2019, 12:00

Застрахователни и презастрахователни дружества

Септември 201920.12.2019, 12:00

Преки инвестиции - поток

Октомври 201920.12.2019, 12:00

Платежен баланс

Октомври 201923.12.2019, 12:00

Парична статистика

Ноември 201927.12.2019, 12:00

Брутен външен дълг

Октомври 201930.12.2019, 12:00

Лихвена статистика

Ноември 201917.01.2020, 12:00

Платежен баланс

Ноември 201917.01.2020, 12:00

Преки инвестиции - поток

Ноември 201919.02.2020, 12:00

Платежен баланс

Декември 201919.02.2020, 12:00

Преки инвестиции - поток

Декември 201919.02.2020, 12:00

Външна търговия

Ноември 201920.03.2020, 12:00

Платежен баланс

Януари 202020.03.2020, 12:00

Преки инвестиции - поток

Януари 202016.04.2020, 12:00

Платежен баланс

Февруари 202016.04.2020, 12:00

Преки инвестиции - поток

Февруари 202018.05.2020, 12:00

Платежен баланс

Март 202018.05.2020, 12:00

Преки инвестиции - поток

Март 202017.06.2020, 12:00

Платежен баланс

Април 202017.06.2020, 12:00

Преки инвестиции - поток

Април 202017.07.2020, 12:00

Платежен баланс

Май 202017.07.2020, 12:00

Преки инвестиции - поток

Май 202017.08.2020, 12:00

Платежен баланс

Юни 202017.08.2020, 12:00

Преки инвестиции - поток

Юни 202016.10.2020, 12:00

Платежен баланс

Август 202017.11.2020, 12:00

Платежен баланс

Септември 202016.12.2020, 12:00

Платежен баланс

Октомври 2020