logo Skip to content
    
    

    

Календар за Пресцентър

19.07.2019, 12:00

Преки инвестиции - поток

Май 201919.07.2019, 12:00

Платежен баланс

Май 201923.07.2019, 12:00

Парична статистика

Юни 201925.07.2019, 12:00

Лихвена статистика

Юни 201929.07.2019, 12:00

Брутен външен дълг

Май 201907.08.2019, 12:00

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности

Юни 201915.08.2019, 14:00

Лизингови дружества

Юни 201916.08.2019, 12:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Юни 201919.08.2019, 12:00

Преки инвестиции - поток

Юни 201919.08.2019, 12:00

Платежен баланс

Юни 201923.08.2019, 12:00

Парична статистика

Юли 201927.08.2019, 12:00

Лихвена статистика

Юли 201928.08.2019, 12:00

Брутен външен дълг

Юни 201909.09.2019, 12:00

Застрахователни и презастрахователни дружества

Юни 201919.09.2019, 12:00

Преки инвестиции - поток

Юли 201919.09.2019, 12:00

Платежен баланс

Юли 201924.09.2019, 12:00

Парична статистика

Август 201926.09.2019, 12:00

Лихвена статистика

Август 201927.09.2019, 12:00

Брутен външен дълг

Юли 201918.10.2019, 12:00

Преки инвестиции - поток

Август 201918.10.2019, 12:00

Платежен баланс

Август 201923.10.2019, 12:00

Парична статистика

Септември 201925.10.2019, 12:00

Лихвена статистика

Септември 201928.10.2019, 12:00

Брутен външен дълг

Август 201907.11.2019, 12:00

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности

Септември 201915.11.2019, 14:00

Лизингови дружества

Септември 201918.11.2019, 12:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Септември 201919.11.2019, 12:00

Преки инвестиции - поток

Септември 201919.11.2019, 12:00

Платежен баланс

Септември 201925.11.2019, 12:00

Парична статистика

Октомври 201927.11.2019, 12:00

Лихвена статистика

Октомври 201928.11.2019, 12:00

Брутен външен дълг

Септември 201909.12.2019, 12:00

Застрахователни и презастрахователни дружества

Септември 201920.12.2019, 12:00

Преки инвестиции - поток

Октомври 201920.12.2019, 12:00

Платежен баланс

Октомври 201923.12.2019, 12:00

Парична статистика

Ноември 201927.12.2019, 12:00

Брутен външен дълг

Октомври 201930.12.2019, 12:00

Лихвена статистика

Ноември 2019