logo Skip to content
    
    

    

Календар за Пресцентър

24.07.2018, 12:00

Парична статистика

Юни 201826.07.2018, 12:00

Лихвена статистика

Юни 201827.07.2018, 12:00

Брутен външен дълг

Май 201808.08.2018, 12:00

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности

Юни 201815.08.2018, 14:00

Лизингови дружества

Юни 201816.08.2018, 12:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Юни 201817.08.2018, 12:00

Платежен баланс

Юни 201817.08.2018, 12:00

Преки инвестиции - поток

Юни 201823.08.2018, 12:00

Парична статистика

Юли 201827.08.2018, 12:00

Лихвена статистика

Юли 201828.08.2018, 12:00

Брутен външен дълг

Юни 201810.09.2018, 12:00

Застрахователни и презастрахователни дружества

Юни 201819.09.2018, 12:00

Платежен баланс

Юли 201819.09.2018, 12:00

Преки инвестиции - поток

Юли 201825.09.2018, 12:00

Парична статистика

Август 201826.09.2018, 12:00

Брутен външен дълг

Юли 201827.09.2018, 12:00

Лихвена статистика

Август 201819.10.2018, 12:00

Платежен баланс

Август 201819.10.2018, 12:00

Преки инвестиции - поток

Август 201823.10.2018, 12:00

Парична статистика

Септември 201825.10.2018, 12:00

Лихвена статистика

Септември 201826.10.2018, 12:00

Брутен външен дълг

Август 201807.11.2018, 12:00

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности

Септември 201815.11.2018, 14:00

Лизингови дружества

Септември 201816.11.2018, 12:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Септември 201819.11.2018, 12:00

Платежен баланс

Септември 201819.11.2018, 12:00

Преки инвестиции - поток

Септември 201823.11.2018, 12:00

Парична статистика

Октомври 201827.11.2018, 12:00

Лихвена статистика

Октомври 201828.11.2018, 12:00

Брутен външен дълг

Септември 201807.12.2018, 12:00

Застрахователни и презастрахователни дружества

Септември 201818.12.2018, 12:00

Платежен баланс

Октомври 201818.12.2018, 12:00

Преки инвестиции - поток

Октомври 201821.12.2018, 12:00

Парична статистика

Ноември 201827.12.2018, 12:00

Брутен външен дълг

Октомври 201828.12.2018, 12:00

Лихвена статистика

Ноември 2018