logo Skip to content
    
    

    

Календар за Пресцентър

15.11.2018, 14:00

Лизингови дружества

Септември 201816.11.2018, 12:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Септември 201819.11.2018, 12:00

Платежен баланс

Септември 201819.11.2018, 12:00

Преки инвестиции - поток

Септември 201823.11.2018, 12:00

Парична статистика

Октомври 201827.11.2018, 12:00

Лихвена статистика

Октомври 201828.11.2018, 12:00

Брутен външен дълг

Септември 201807.12.2018, 12:00

Застрахователни и презастрахователни дружества

Септември 201818.12.2018, 12:00

Платежен баланс

Октомври 201818.12.2018, 12:00

Преки инвестиции - поток

Октомври 201821.12.2018, 12:00

Парична статистика

Ноември 201827.12.2018, 12:00

Брутен външен дълг

Октомври 201828.12.2018, 12:00

Лихвена статистика

Ноември 201818.01.2019, 12:00

Преки инвестиции - поток

Ноември 201818.01.2019, 12:00

Платежен баланс

Ноември 201824.01.2019, 12:00

Парична статистика

Декември 201828.01.2019, 12:00

Лихвена статистика

Декември 201829.01.2019, 12:00

Брутен външен дълг

Ноември 201808.02.2019, 12:00

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности

Декември 201815.02.2019, 14:00

Лизингови дружества

Декември 201818.02.2019, 12:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Декември 201819.02.2019, 12:00

Преки инвестиции - поток

Декември 201819.02.2019, 12:00

Платежен баланс

Декември 201825.02.2019, 12:00

Парична статистика

Януари 201927.02.2019, 12:00

Лихвена статистика

Януари 201928.02.2019, 12:00

Брутен външен дълг

Декември 201811.03.2019, 12:00

Застрахователни и презастрахователни дружества

Декември 201822.03.2019, 12:00

Преки инвестиции - поток

Януари 201922.03.2019, 12:00

Платежен баланс

Януари 201926.03.2019, 12:00

Парична статистика

Февруари 201928.03.2019, 12:00

Лихвена статистика

Февруари 201928.03.2019, 14:00

Брутен външен дълг

Януари 201917.04.2019, 12:00

Преки инвестиции - поток

Февруари 201917.04.2019, 12:00

Платежен баланс

Февруари 201923.04.2019, 12:00

Парична статистика

Март 201925.04.2019, 12:00

Лихвена статистика

Март 201930.04.2019, 12:00

Брутен външен дълг

Февруари 201914.05.2019, 12:00

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности

Март 201915.05.2019, 14:00

Лизингови дружества

Март 201916.05.2019, 12:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Март 201920.05.2019, 12:00

Преки инвестиции - поток

Март 201920.05.2019, 12:00

Платежен баланс

Март 201923.05.2019, 12:00

Парична статистика

Април 201928.05.2019, 12:00

Лихвена статистика

Април 201929.05.2019, 12:00

Брутен външен дълг

Март 201907.06.2019, 12:00

Застрахователни и презастрахователни дружества

Март 201919.06.2019, 12:00

Преки инвестиции - поток

Април 201919.06.2019, 12:00

Платежен баланс

Април 201925.06.2019, 12:00

Парична статистика

Май 201927.06.2019, 12:00

Лихвена статистика

Май 201927.06.2019, 14:00

Брутен външен дълг

Април 201919.07.2019, 12:00

Преки инвестиции - поток

Май 201919.07.2019, 12:00

Платежен баланс

Май 201923.07.2019, 12:00

Парична статистика

Юни 201925.07.2019, 12:00

Лихвена статистика

Юни 201929.07.2019, 12:00

Брутен външен дълг

Май 201907.08.2019, 12:00

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности

Юни 201915.08.2019, 14:00

Лизингови дружества

Юни 201916.08.2019, 12:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Юни 201919.08.2019, 12:00

Преки инвестиции - поток

Юни 201919.08.2019, 12:00

Платежен баланс

Юни 201923.08.2019, 12:00

Парична статистика

Юли 201927.08.2019, 12:00

Лихвена статистика

Юли 201928.08.2019, 12:00

Брутен външен дълг

Юни 201909.09.2019, 12:00

Застрахователни и презастрахователни дружества

Юни 201919.09.2019, 12:00

Преки инвестиции - поток

Юли 201919.09.2019, 12:00

Платежен баланс

Юли 201924.09.2019, 12:00

Парична статистика

Август 201926.09.2019, 12:00

Лихвена статистика

Август 201927.09.2019, 12:00

Брутен външен дълг

Юли 201918.10.2019, 12:00

Преки инвестиции - поток

Август 201918.10.2019, 12:00

Платежен баланс

Август 201923.10.2019, 12:00

Парична статистика

Септември 201925.10.2019, 12:00

Лихвена статистика

Септември 201928.10.2019, 12:00

Брутен външен дълг

Август 201907.11.2019, 12:00

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности

Септември 201915.11.2019, 14:00

Лизингови дружества

Септември 201918.11.2019, 12:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Септември 201919.11.2019, 12:00

Преки инвестиции - поток

Септември 201919.11.2019, 12:00

Платежен баланс

Септември 201925.11.2019, 12:00

Парична статистика

Октомври 201927.11.2019, 12:00

Лихвена статистика

Октомври 201928.11.2019, 12:00

Брутен външен дълг

Септември 201909.12.2019, 12:00

Застрахователни и презастрахователни дружества

Септември 201920.12.2019, 12:00

Преки инвестиции - поток

Октомври 201920.12.2019, 12:00

Платежен баланс

Октомври 201923.12.2019, 12:00

Парична статистика

Ноември 201927.12.2019, 12:00

Брутен външен дълг

Октомври 201930.12.2019, 12:00

Лихвена статистика

Ноември 2019