logo Skip to content

Регистри по ЗПУПС

Съгласно разпоредбите на Закона за платежните услуги и платежните системи Българската народна банка (БНБ) води публични регистри на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента и на лицензираните от БНБ платежни институции и дружества за електронни пари, както и на техните клонове и представители.

Съгласно разпоредбите на Наредба № 16 от 16 юли 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи, БНБ поддържа списъци на платежните институции и на дружествата за електронни пари от други държави членки, както и на техни клонове и представители, които извършват дейност на територията на Република България.

 

Регистър на операторите на платежни системи и на участниците в тях
(последно обновен на 01.02.2018 г.)
Изтегли XLS (275 KB)

Регистър на лицензираните платежни институции, както и на техните клонове и представители по чл. 17 от ЗПУПС
(последно обновен на 01.03.2018 г.)
Изтегли XLS (814 KB)

Регистър на лицензираните дружества за електронни пари, както и на техните клонове и представители по чл. 17 от ЗПУПС
(последно обновен на 08.03.2018 г.)
Изтегли XLS (287 KB)

Списък на платежните институции, лицензирани в други държави членки, които предоставят платежни услуги на територията на Република България по чл. 7 от Наредба № 16 на БНБ
(последно обновен на 22.02.2018 г.)
Изтегли XLS (849 KB)

Списък на дружествата за електронни пари, лицензирани в други държави членки, които извършват дейност по издаване, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари, включително и изпълнение на платежни услуги на територията на Република България по чл. 39 от Наредба № 16 на БНБ
(последно обновен на 08.03.2018 г.)
Изтегли XLS (305 KB)