logo Skip to content

Предварителна програма за отсичане на възпоменателни монети през периода 2021-2023

От 22 май до 3 юни 2020 г. БНБ провежда ежегодното обществено допитване за своята Предварителна програма за отсичане на възпоменателни монети през периода 2021 - 2023 г. чрез анкета, публикувана на тази страница.

Всеки участник може да даде своя глас чрез натискане на бутоните “Да” или “Не” за включените в програмата монети, както и да направи предложения за нови възпоменателни монети.

Стремежът ни е да планираме отсичането на монетите съобразно търсенето и наред с това да поддържаме добрите традиции в монетосеченето. Чрез анкетата ще можем да отчетем общественото мнение за тематика, както и вида на бъдещите възпоменателни монети.

Благодарим Ви предварително, че проявихте интерес към анкетата!

 


 

 • 2021 година

 • Тематика:                   Историческа
  Име на серия:            Средновековни български владетели
  Име на монетата:      
  Вид метал:                 сребро с нанесено частично позлатяване
  Вашият отговор:

 • Тематика:                    
  Име на серия:            
  Име на монетата:      
  Вид метал:                  сребро
  Вашият отговор:

 • Тематика:                   Етнография
  Име на серия:            Български традиции и обичаи
  Име на монетата:      
  Вид метал:                 сребро
  Вашият отговор:

 • Тематика:                   Историческа
  Име на серия:            Българско възраждане
  Име на монетата:      
  Вид метал:                 сребро
  Вашият отговор:

 • 2022 година

 • Тематика:                    
  Име на серия:            
  Име на монетата:      
  Вид метал:                 злато
  Вашият отговор:

 • Тематика:                    Историческа
  Име на серия:            
  Име на монетата:      
  Вид метал:                 сребро
  Вашият отговор:

 • Тематика:                   Екология
  Име на серия:            Природно многообразие в Република България
  Име на монетата:      
  Вид метал:                 сребро
  Вашият отговор:

 • Тематика:                   Именити българи
  Име на серия:            Български творци
  Име на монетата:     
  Вид метал:                 мед
  Вашият отговор:

  • 2023 година

  • Тематика:                    Историческа
   Име на серия:            Българско възраждане
   Име на монетата:      
   Вид метал:                 сребро
   Вашият отговор:

 • Тематика:                    Историческа
  Име на серия:            Средновековни български владетели
  Име на монетата:      
  Вид метал:                 сребро с нанесено частично позлатяване
  Вашият отговор:

 • Тематика:                    Именити българи
  Име на серия:            Български творци
  Име на монетата:      
  Вид метал:                 мед
  Вашият отговор:

 • Тематика:                    
  Име на серия:            
  Име на монетата:      
  Вид метал:                 сребро
  Вашият отговор:

Въведете текста от картинката*