logo Skip to content

Съобщение

Във връзка с проведения анонимен конкурс за изработване на проекти за медна възпоменателна монета „125 години от рождението на Гео Милев“, емисия 2020 година, БНБ обявява следното класиране на представените проекти:

• I място – проект с автори Евгения Цанкова и Орлин Иванов;

• II място – проект с автори Елена Тодорова и Тодор Тодоров;

• III място – проект с автори Елена Тодорова и Тодор Тодоров.

* * *

Във връзка с проведения анонимен конкурс за изработване на проекти за сребърна възпоменателна монета „Кукери“, емисия 2020 година, БНБ обявява следното класиране на представените проекти:

• I място – проект с автор Ваня Димитрова-Хаджигаева;

• II място – проект с автори Елена Тодорова и Тодор Тодоров;

• III място – проект с автори Евгения Цанкова и Орлин Иванов.