logo Skip to content

СПИСЪК

на участниците в автоматизираната система за
провеждане на аукциони и подписки за замяна на ДЦК (АДЦК)

1. „Алианц Банк България” АД

2. „Банка ДСК” EАД

3. „Обединена българска банка” АД

4. „Общинска банка” АД

5. „Първа инвестиционна банка” АД

6. „Райфайзенбанк (България)” ЕАД

7. „Ситибанк Европа” АД – клон България

8. „Сосиете Женерал Експресбанк” АД

9. „УниКредит Булбанк” АД

10. „Централна кооперативна банка” АД

11. „Юробанк България”АД

Изтегли DOC (34 KB)