logo Skip to content

Публикуват се индексите СОФИБИД, СОФИБОР и ЛЕОНИА, а също и информация за основния лихвен процент на БНБ. Рубриката съдържа периодични анализи на финансовите пазари, оперативни данни за управлението на ликвидността на банковата система, междубанковия валутен и паричен пазар, както и информация за централния кредитен регистър – Наредба № 22 и Тарифа за таксите, които БНБ събира във връзка с работата на Централния кредитен регистър.

Препратки