logo Skip to content

Открита процедура • Абонаментно обслужване и функционално развитие на Oсновната Банкова информационна система (SAP) в Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0037


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 15.06.2020, 10:41 Изтегли PDF (5495 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 15.06.2020, 10:42 Изтегли PDF (10717 KB)

Документация

Публикувано на 17.06.2020, 10:31 Изтегли ZIP (533 KB)