logo Skip to content

Открита процедура • Доставка на консумативи за касовата дейност по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0035


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 08.06.2020, 11:14 Изтегли PDF (1989 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 08.06.2020, 11:15 Изтегли PDF (3519 KB)

Документация

Публикувано на 08.06.2020, 11:16 Изтегли ZIP (312 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация с приложение

Публикувано на 18.06.2020, 16:21 Изтегли ZIP (4681 KB)

Отговор на въпрос № 1

Публикувано на 18.06.2020, 17:02 Изтегли PDF (1804 KB)

Отговор на въпрос № 2

Публикувано на 18.06.2020, 17:03 Изтегли PDF (1473 KB)

Отговор на въпрос № 3

Публикувано на 29.06.2020, 16:33 Изтегли PDF (1200 KB)