logo Skip to content

Открита процедура • Доставка на консумативи за офис техника

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0030


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 26.05.2020, 12:06 Изтегли PDF (5528 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 26.05.2020, 12:07 Изтегли PDF (10283 KB)

Документация

Публикувано на 26.05.2020, 16:54 Изтегли ZIP (226 KB)