logo Skip to content

Открита процедура • Доставка на служебни автомобили по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0028


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 26.05.2020, 11:42 Изтегли PDF (3152 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 26.05.2020, 11:43 Изтегли PDF (6379 KB)

Документация

Публикувано на 26.05.2020, 11:44 Изтегли ZIP (222 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 12.06.2020, 14:31 Изтегли PDF (1437 KB)

Съобщение за отваряне на оферти

Публикувано на 26.06.2020, 17:45 Изтегли PDF (571 KB)