logo Skip to content

Публично състезание • Доставка на хигиенни и санитарни материали за кухненски блок

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0027


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 20.05.2020, 15:45 Изтегли PDF (10110 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 20.05.2020, 15:51 Изтегли PDF (10118 KB)

Документация

Публикувано на 20.05.2020, 15:52 Изтегли ZIP (187 KB)