logo Skip to content

Ограничена процедура • Доставка и монтаж на система за контрол на достъпа на обект „Касов център на БНБ“, гр. Пловдив

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0025


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 18.05.2020, 12:48 Изтегли PDF (5557 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 18.05.2020, 12:49 Изтегли PDF (10845 KB)

Документация

Публикувано на 19.05.2020, 17:24 Изтегли ZIP (265 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 19.06.2020, 17:08 Изтегли PDF (1043 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 26.06.2020, 17:47 Изтегли PDF (1229 KB)

Решение за предварителен подбор

Публикувано на 26.06.2020, 17:52 Изтегли PDF (1559 KB)

Покана за предоставяне на оферти и Приложения

Публикувано на 09.07.2020, 16:26 Изтегли ZIP (6653 KB)