logo Skip to content

Публично състезание • Доставка, внедряване и абонаментна поддръжка на непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) и електронни превключватели (ATS) за нуждите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0024


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 05.05.2020, 15:43 Изтегли PDF (538 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 05.05.2020, 15:44 Изтегли PDF (1118 KB)

Документация

Публикувано на 05.05.2020, 15:46 Изтегли ZIP (245 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 22.05.2020, 14:20 Изтегли PDF (2588 KB)