logo Skip to content

Договаряне без предварително обявление • Абонаментна поддръжка на Системата за брутен сетълмент в реално време РИНГС

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0017


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 19.03.2020, 17:45 Изтегли PDF (2887 KB)