logo Skip to content

Открита процедура • Доставка на канцеларски материали и консумативи по обособени позиции за срок от 2 (две) години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0015


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 23.03.2020, 11:33 Изтегли PDF (1422 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 23.03.2020, 11:35 Изтегли PDF (2690 KB)

Документация

Публикувано на 23.03.2020, 11:36 Изтегли ZIP (275 KB)