logo Skip to content

Открита процедура • Доставка на канцеларски материали и консумативи по обособени позиции за срок от 2 (две) години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0015


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 23.03.2020, 11:33 Изтегли PDF (1422 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 23.03.2020, 11:35 Изтегли PDF (2690 KB)

Документация

Публикувано на 23.03.2020, 11:36 Изтегли ZIP (275 KB)

Съобщение за промяна в датата за отваряне на оферти

Публикувано на 23.04.2020, 18:11 Изтегли PDF (1207 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 27.04.2020, 11:46 Изтегли PDF (3957 KB)

Решение за прекратяване по ОП № 2

Публикувано на 04.05.2020, 16:41 Изтегли PDF (1277 KB)

Обявление за прекратяване по ОП № 2

Публикувано на 21.05.2020, 11:03 Изтегли PDF (1029 KB)

Решение за прекратяване по ОП № 7

Публикувано на 27.05.2020, 17:23 Изтегли PDF (1576 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП № 7

Публикувано на 12.06.2020, 11:54 Изтегли PDF (901 KB)

Протокол

Публикувано на 12.06.2020, 17:02 Изтегли PDF (686 KB)

Доклад

Публикувано на 12.06.2020, 17:02 Изтегли PDF (1969 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 12.06.2020, 17:03 Изтегли PDF (1576 KB)