logo Skip to content

Публично състезание • Доставка на хигиенни и санитарни материали за кухненски блок

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0012


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 16.03.2020, 17:22 Изтегли PDF (5897 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 16.03.2020, 17:23 Изтегли PDF (4215 KB)

Документация

Публикувано на 16.03.2020, 17:23 Изтегли ZIP (189 KB)