logo Skip to content

Публично състезание • Доставка на хигиенни материали, препарати и други консумативи за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0011


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 16.03.2020, 17:26 Изтегли PDF (2850 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 16.03.2020, 17:27 Изтегли PDF (20308 KB)

Документация

Публикувано на 16.03.2020, 17:27 Изтегли ZIP (396 KB)