logo Skip to content

Публично състезание • Доставка и абонаментна поддръжка на касова техника по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0010


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 06.03.2020, 16:47 Изтегли PDF (2280 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 06.03.2020, 16:48 Изтегли PDF (4834 KB)

Документация

Публикувано на 06.03.2020, 16:48 Изтегли ZIP (2877 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 11.03.2020, 17:42 Изтегли PDF (1273 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 17.03.2020, 17:50 Изтегли PDF (1817 KB)

Съобщение за промяна в датата за отваряне на оферти

Публикувано на 27.03.2020, 18:45 Изтегли PDF (1213 KB)