logo Skip to content

Открита процедура • Доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети с номинал 1 лев, емисия 2002 г., по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0009


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 09.03.2020, 11:51 Изтегли PDF (3718 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 09.03.2020, 11:52 Изтегли PDF (1868 KB)

Документация

Публикувано на 10.03.2020, 13:51 Изтегли ZIP (3633 KB)