logo Skip to content

Публично състезание • Следгаранционно абонаментно поддържане на асансьорите и съоръженията в сградите – собственост на БНБ в град София и страната, по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0008


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 25.02.2020, 16:23 Изтегли PDF (2301 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 25.02.2020, 16:26 Изтегли PDF (4409 KB)

Документация

Публикувано на 25.02.2020, 16:26 Изтегли ZIP (862 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 17.03.2020, 18:15 Изтегли PDF (2689 KB)