logo Skip to content

Публично състезание • Избор на международно сертифицирано дружество за стоков контрол. Извършване на стоков и качествен контрол на монетни заготовки и други доставки

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0007


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 24.02.2020, 15:55 Изтегли PDF (1973 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 24.02.2020, 15:56 Изтегли PDF (1939 KB)

Документация

Публикувано на 24.02.2020, 15:59 Изтегли ZIP (211 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 06.03.2020, 14:44 Изтегли PDF (1877 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 16.03.2020, 18:01 Изтегли PDF (2649 KB)