logo Skip to content

Открита процедура • Абонаментна поддръжка, вкл. доставка, на печатащи, сканиращи и мултифункционални устройства в сградите на БНБ, по три обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0006


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 24.02.2020, 11:58 Изтегли PDF (2069 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 24.02.2020, 11:58 Изтегли PDF (1892 KB)

Документация

Публикувано на 25.02.2020, 11:20 Изтегли ZIP (424 KB)