logo Skip to content

Открита процедура • Развитие и абонаментно обслужване на Интегрираната информационна система за финансовите пазари и ЗМР в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0004


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 10.02.2020, 10:40 Изтегли PDF (2359 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 10.02.2020, 10:40 Изтегли PDF (2047 KB)

Документация

Публикувано на 10.02.2020, 10:41 Изтегли ZIP (5410 KB)