logo Skip to content

Събиране на оферти с обява • Следгаранционно абонаментно поддържане на асансьорите и съоръженията в сградите – собственост на БНБ в град София и страната, по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9090128


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Публикувано на 09.07.2019, 17:58 Изтегли PDF (979 KB)

Информация за възлагане

Публикувано на 09.07.2019, 17:59 Изтегли PDF (110 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 09.07.2019, 18:01 Изтегли ZIP (382 KB)