logo Skip to content

Събиране на оферти с обява • Абонамент за поддръжка на продукти от фирмата Symantec и осигуряване на помощ при възникване на кризи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9085390


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Публикувано на 05.02.2019, 16:51 Изтегли PDF (744 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 05.02.2019, 16:52 Изтегли ZIP (274 KB)

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Публикувано на 13.02.2019, 16:53 Изтегли PDF (590 KB)